Thema: Onderzoek

Meer aandacht voor onderwijs en onderzoek

12 november 2013

De Nederlandse regering moet haar economische beleid meer gaan richten op onderwijs en onderzoek. Dat stelt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) in haar rapport Naar een lerende economie. 

Het rapport werd onlangs aanboden aan de minister-president, Mark Rutte. De WRR maakt in het rapport duidelijk waar Nederland in de toekomst zijn brood mee moet verdienen. De raad stelt dat het economische beleid de afgelopen jaren voornamelijk gericht was op het bestrijden van de financiële crisis en het terugbrengen van de staatsschuld. Terwijl Nederland daarmee bezig was, is het achterop geraakt bij de economieën van Amerika, Aziatische en Europese landen. Om een inhaalslag te maken moet de Nederlandse regering meer aandacht geven aan onderwijs en onderzoek, zo stelt de WRR.  

Omdat de wereldeconomie vandaag de dag zo snel verandert, wijst de WRR geen bedrijfstakken aan waar Nederland zich de komende jaren op moet richten. Bovendien wordt het monetair beleid door de Europese Centrale Bank bepaald en wordt het begrotingsbeleid in samenwerking met Brussel gemaakt. ‘Wat Nederland wel kan, is investeren in goede opleidingen, goede mensen en veerkrachtige instituties,’ zo stelt de WRR. Om snel op de veranderende wereldeconomie in te kunnen spelen is onderwijs en onderzoek dus van groot belang. 

Daarnaast adviseert de WRR dat de overheid investeert in een educatieve kinderopvang. De WRR concludeert dat de kinderopvang veel kan betekenen voor de educatie van kinderen. Peter van Lieshout, projectleider van de WRR, zegt in de Volkskrant dat het onderwijs in de 21ste eeuw onderdeel moet gaan uitmaken van het economische proces. Hij ziet daarin ook een grote rol voor de kinderopvang. ‘De arbeidsparticipatie van moeders met kinderen onder de twaalf jaar ligt nu boven de zeventig procent. Nu moeten we de slag maken naar de educatieve functie van de kinderopvang.’ Van Lieshout vergelijkt de kinderopvang daarbij met de basisschool. 

Delen:

javhide.com sexsut.com