Thema: Naschoolse activiteiten

Utrecht opent vijfde Brede School Academie

18 november 2013

De Utrechtse wethouder Kreijkamp heeft onlangs de 5e Brede School Academie (BSA) geopend in Utrecht. Op deze Academie krijgen talentvolle leerlingen uit groepen 6, 7 en 8 twee keer in de week extra lessen in woordenschat, begrijpend lezen en kennis van de wereld. 'Wat ik er zo leuk aan vind, is dat het een investering is in talent.'

De Nationale Onderwijsgids interviewde de wethouder van Onderwijs over educatie in de stad Utrecht. Daarbij ging het al snel over de Brede School Academie. Op deze Academie krijgen kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 extra lessen. En dat de BSA zijn vruchten afwerpt, werd onlangs bekend toen onderzoeksbureau Oberon concludeerde dat leertijdverlenging, zoals de Brede School Academie in Utrecht, positieve resultaten hebben. Zo behoren de leerlingen uit groep acht, die op de BSA extra lessen krijgen in begrijpend lezen, tot de beste lezers van Nederland.

Wethouder Kreijkamp is daar natuurlijk enorm trots op. ‘De motivatie druipt ervan af bij de leerlingen. Voor de opening ben ik een uur bij ze in de klas geweest en heb met hen gesproken over allerlei onderwerpen. Ook de ouders zijn zeer enthousiast.’ De BSA’s staan voornamelijk in de zogenoemde krachtwijken. ‘Wat we zien is dat met name kinderen uit probleemwijken moeite hebben om goed te landen in het voortgezet onderwijs. Dat komt omdat ze al begonnen zijn met een achterstand. Daarom is het goed om deze kinderen na schooltijd bij te spijkeren in taal, nieuwsbegrip en maatschappelijke ontwikkelingen om de overstap naar de middelbare school soepeler te maken.’

Kreijkamp stelt dat Utrecht de komende jaren blijft investeren in zowel de BSA als de voor- en vroegschoolse educatie. ‘We hebben al belangrijke stappen gemaakt om achterstand bij leerlingen te voorkomen maar ik denk niet dat daarmee op den duur de Brede School Academie overbodig wordt. Ik zie het als 'en en'. De BSA moeten we blijven behouden om de overgang naar het voortgezet onderwijs makkelijker te maken. De kosten van het project, zo'n acht procent van ons totale budget voor onderwijs, zijn het meer dan waard. Op onderwijs moeten we niet bezuinigen maar juist investeren, dat is toekomstgericht bezig zijn.’

Delen:

javhide.com sexsut.com