Thema: Voor- en vroegschoolse educatie

O, kom er eens kijken!

18 november 2013

Sinterklaas is weer in het land, hij heeft gedurende die lange overtocht toch maar weer mooi allerhande stormen doorstaan. Maar deze maand is het niet alleen de Sint die cadeautjes met zich meebrengt. Ook het Landelijk Steunpunt deelt deze maand 'cadeautjes' uit.

Met cadeautjes bedoel ik niet de pennen, de digitale kaart kwaliteitscriteria of sleutelhangers die tijdens het brede schoolcongres hun weg naar nieuwsgierige, soms gretige bezoekers van onze stand vonden. Ik doel op één van de drie lerende netwerken waarvoor u zich als professional van een brede school, of kindcentrum, kunt inschrijven. Wat kunt u daarbij in uw schoentje aantreffen?

Ieder netwerk bestaat uit een aantal bijeenkomsten tussen december 2013 en juli 2014. Tijdens het eerste netwerk gaat u gedurende een viertal dagdelen aan de slag met het thema ‘kwaliteit in uw brede school of IKC’. Hoe maak je nou die brede ontwikkeling van kinderen, waar we het allemaal over hebben, concreet? Waar zitten de valkuilen en welke instrumenten kan je gebruiken om tot een stevig fundament in je brede school te komen?

Bij het tweede lerende netwerk leggen we de focus op het jonge kind, de ontwikkelingslijn van 0-6 jaar. Hoe geef je nou echt vorm en inhoud aan die doorgaande lijn in de onderbouw? Wat betekent dat voor de samenwerking tussen de pedagogisch medewerkers en onderbouwleerkrachten? Hoe zorgen we ervoor dat al die energie ook zichtbaar wordt in resultaat?

Tot slot is er ook een sportief en gezond pakje voor de liefhebber: het lerende netwerk Sport, bewegen en een gezonde leefstijl in de brede school. We sluiten met dit netwerk aan bij de onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl in en rondom de school. Vanzelfsprekend belichten we dit thema ook vanuit de BSO, TSO en kinderdagopvang. Tijdens dit netwerk werken we aan een prachtig, uitgebalanceerd aanbod op het gebied van sport en gezonde leefstijl. Waar zitten uw knelpunten? Zijn daar elders al oplossingen voor gevonden? Wat kan wel en niet in regelgeving? Kan sport iets betekenen voor drukke kinderen? In ieder geval sluiten we dit lerend netwerk af met een congres dat we met sportieve en gezonde partners in juni 2014 organiseren.

Welk netwerk u ook kiest, u werkt aan uw eigen brede schoolpraktijk, met als doel die te verbeteren en te verrijken!

U hoeft er geen liedje voor te zingen en u hoeft ook uw schoen niet te zetten. Nee, dat doen we wat moderner, via onze website. Kijkt u daar voor meer informatie en kies gewoon één van deze ‘cadeautjes’ uit. Zing het van de daken, want wij zijn ervan overtuigd dat het mooie, leerzame en leuke netwerkdagen worden. O, kom er eens kijken! U ook?

Delen:

javhide.com sexsut.com