Thema: Combinatiefuncties

Tips over cultuureducatie op brede scholen

09 december 2013

Hoe kan je kunst- en cultuureducatie op een brede school het beste aanpakken? In de publicatie 'De kracht van schakels' beschrijft EDU-ART tips en succesfactoren van kunst- en cultuureducatie.

Vijf brede scholen uit de provincie Gelderland hebben sinds 2011 deelgenomen aan een pilotproject over kunst- en cultuureducatie op brede scholen. De scholen uit Arnhem, Brummen, Neede, Rhenoy en Wijchen hebben een lijst met tips en succesfactoren samengesteld. De scholen stellen dat onder andere deze factoren belangrijk zijn bij succesvolle kunst- en cultuureducatie op een brede school: een actief gemeentebeleid voor brede scholen, een doorgaande lijn binnen de brede school, de inzet van een combinatiefunctionaris en een goede samenwerking tussen de binnen- en buitenschoolse cultuureducatie. 

Daarnaast is het belangrijk dat er op de brede school draagvlak is voor de cultuureducatie. Daarbij is het belangrijk dat het hele team erachter staat en meerwaarde ziet in cultuureducatie. Een gezamenlijke startbijeenkomst kan daarbij goed helpen. Tot slot is het van belang dat brede scholen de cultuur verankeren in hun beleid. Een school moet zichtbaar maken wat er is bereikt, culturele activiteiten in het regulieren lesprogramma opnemen en de ontwikkeling van kinderen regelmatig bespreken. 

Wilt u meer tips en succesfactoren? Kijk dan eens op de website van Cultuurplein.

Delen:

javhide.com sexsut.com