Thema: Tussenschoolse opvang

Kinderopvangorganisaties werken aan visie voor sector

10 december 2013

Een aantal kinderopvangorganisaties in Nederland wil de komende maanden een toekomstvisie voor de kinderopvangsector ontwikkelen. Daarnaast wil de sector een Koplopersgroep Kinderopvang in het leven roepen. De organisaties KIK (Kwaliteit in Kinderopvang) en KINDwijzer nemen hierin het voortour. 

Kinderopvangtotaal.nl meldt dat de kinderopvangorganisaties streven naar invoering van de Wet op de Primaire Ontwikkeling. Het doel is dat alle kinderen vanaf 2020 recht hebben op kinderopvang/onderwijs in de buurt. Daarbij gaat men uit van een voorzieningen waarin ‘kinderopvang en onderwijs op gelijkwaardige basis samenwerken’. De visie moet over negen maanden klaar zijn. Tot die tijd gaan de kinderopvangorganisaties met gemeenten en onderwijsorganisaties om de tafel. 

Verder schrijft Kinderopvangtotaal.nl dat de Koplopersgroep Kinderopvang onlangs voor de eerste keer bij elkaar is gekomen. Het is de bedoeling dat de Koplopersgroep straks uit vijftien afgevaardigden bestaat en een afspiegeling is van de gehele kinderopvangsector. Er zitten dus vertegenwoordigers van verschillende kinderopvangorganisaties bij: klein, groot, stedelijk, gemeentelijk enzovoorts. 

Karen Strengers, voorzitter van Kwaliteit in Kinderopvang stelt dat het geen zin heeft om te wachten op de visie van de beleidsmakers. ‘We zijn als branche goed in staat om een visie te formuleren waar de politiek, lokaal en landelijk, mee verder kan.’

Delen:

javhide.com sexsut.com