Thema: Ouderbetrokkenheid

Praten over samenwerking tussen ouders en professionals

16 december 2013

Hoe kunnen ouders en de professionals van een brede school of integraal kindcentrum beter samenwerken? Tijdens een werkbijeenkomst, die op dinsdag 14 januari in Almere plaatsvindt, gaan ouders en leerkrachten met elkaar over dit onderwerp in gesprek. 

Ouders zijn op vele manieren betrokken bij de basisschool en de kinderopvangorganisatie van hun kinderen. Basisscholen hebben een medezeggenschapsraad en kinderopvangorganisaties werken met een oudercommissie. Ouders kunnen hier hun zegje doen over het gevoerde beleid en op die manier samenwerken met de professionals van de school en de kinderopvang. Op brede scholen en integrale kindcentra is het onderwijs en de kinderopvang echter vaak één. Hoe kun je dan een goede samenwerking tussen ouders en de professionals opzetten? 

Om op deze vraag een antwoord te vinden, organiseren EtuConsult en de Stichting Actief Ouderschap op dinsdag 14 januari een werkbijeenkomst voor ouders en professionals van brede scholen. Deze vindt plaats in Almere, de Onderwijsstad van 2013-2014. De deelnemers komen samen om met elkaar een agenda voor de toekomst te vormen op het gebied van samenwerking tussen ouders, scholen en kindcentra. Het doel is om een top tien adviezen te maken, waarmee Almere en de rest van het land aan de slag kunnen. EtuConsult en de Stichting Actief Ouderschap zullen de top tien adviezen ook meegeven aan de landelijke ouderorganisaties in onderwijs en opvang. 

Wilt u deelnemen aan deze werkbijeenkomst? Schrijf u dan nu in via ditis@etuconsult.nl of info@actiefouderschap.nl. Heeft u nog vragen? Bel dan met 036-5325785. Vergeet niet de leden van uw medezeggenschapsraad of oudercommissie op de hoogte te stellen van deze werkbijeenkomst. 

Delen:

javhide.com sexsut.com