Thema: Combinatiefuncties

Gezamenlijke ambitie voor goed cultuuronderwijs

16 december 2013

Het rijk, gemeenten, provincies en schoolbesturen gaan zich inzetten dat kinderen in de toekomst goed cultuuronderwijs krijgen. Zij hebben daartoe een intentieverklaring voor cultuuronderwijs getekend. 'Goed cultuuronderwijs gaat er om dat kinderen, ook lós van voorstellingen en exposities, gevoel voor en kennis van kunst ontwikkelen.'

Het ‘bestuurlijk kader Cultuur en Onderwijs’ creëert de randvoorwaarden voor scholen en culturele instellingen om te blijven werken aan het verbeteren van de kwaliteit van het cultuuronderwijs. Aan de hand van het kader maken gemeenten, scholen en culturele instellingen vervolgens lokale afspraken over tijd, geld en middelen. De gezamenlijke intentieverklaring zorgt ervoor dat scholen en culturele instellingen daarbij beter weten wat ze aan elkaar hebben. 

Scholen en culturele instellingen kunnen met het kader in de hand lokale afspraken maken. Dat werkt al zo in een aantal gemeenten. Culturele instellingen komen scholen tegemoet door goed te kijken wat er aansluit bij de omgeving en het lesprogramma van de school.  Zo werken in Den Haag negentien erfgoedinstellingen samen in het ‘Cultuurmenu’ met museumlessen voor groep 1 t/m 8 in het basisonderwijs. Eindhoven, Helmond, Tilburg en Den Bosch ontwikkelden samen een doorlopende leerlijn: ‘de Culturele Ladenkast’.  In Leiden werken twaalf musea samen zodat leerlingen tijdens hun basisschooltijd elk schooljaar één museum bezoeken. In Enschede heeft de gemeente met de besturen van alle basisscholen en de grote culturele instellinge  een samenwerkingsovereenkomst getekend. En in Amsterdam heeft de gemeente met schoolbesturen afspraken gemaakt over een basispakket Kunst- en Cultuureducatie, waarbij de kinderen in groep 1 tot en met 8 wekelijks twee tot drie uur cultuuronderwijs krijgen, waarvan één uur muziekles en één uur beeldende vorming of cultureel erfgoed. Het derde uur vullen de basisscholen naar eigen voorkeur in met bijvoorbeeld theater of dans.

De intentieverklaring is ondertekend door minister Jet Bussemaker (Cultuur), staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs), Rinda den Besten  (voozitter van de PO-raad) en een aantal wethouders en gedeputeerden van cultuur en onderwijs. Bussemaker stelt: “Het is voor het eerst dat bestuurders van cultuur én onderwijs gezamenlijk het belang van goed cultuuronderwijs erkennen en dat we dit zo belangrijk vinden dat we voor tien jaar lang afspraken maken. Het is een belangrijke stap om ervoor te zorgen dat cultuuronderwijs meer is dan een dagje uit. Goed cultuuronderwijs gaat er om dat kinderen, ook lós van voorstellingen en exposities, gevoel voor en kennis van kunst ontwikkelen.” Bussemaker gaat met behulp van een informatietraject schoolbesturen en schoolleiders enthousiast maken. Daarnaast zorgt het ministerie ervoor dat leraren kunnen worden bijgeschoold.

Delen:

javhide.com sexsut.com