Thema: Voor- en vroegschoolse educatie

Netwerk Kwaliteit

13 februari 2014

Het Landelijk Steunpunt organiseert in 2014 een serie Leren met de buren. Het 'Netwerk Kwaliteit' staat volledig in het teken van kwaliteitsverbetering binnen de brede school en het IKC. Hoe kun je ervoor zorgen dat de kwaliteit van de brede school toeneemt? Wat doet ertoe in de brede school? Waarom loopt de kookclub zo goed, maar komt er niemand op de ouderavond? 

Bent u ook met bovenstaande vragen bezig? Schrijf u dan nu in voor het Netwerk Kwaliteit. Deelname is gratis!

Elke brede school is wel ergens (heel) goed in en elke brede school zit wel met een vraag. Breng die twee bij elkaar, en iedereen wint. Dat is het idee van het Netwerk Kwaliteit. Het doel: een kwaliteitsimpuls voor alle betrokken brede scholen en IKC’s. Het doel wordt bereikt door lezingen van experts, gezamenlijke opdrachten, analyses en het delen van elkaars oplossingen. Het Netwerk Kwaliteit is een op de praktijk gerichte serie bijeenkomsten. Na vier dagdelen moet elke deelnemende brede school of IKC een sprong voorwaarts in de benen hebben. 

Bijeenkomsten
In de eerste bijeenkomst onderzoeken we vanuit welke visie en met welke analyse we werken. Hoe ziet onze omgeving eruit en wat willen wij voor de kinderen in onze omgeving bereiken? We staan ook uitgebreid stil bij de algemene werkzame factoren. Lector integraal jeugdbeleid, Jeannette Doornenbal, geeft hier een inspirerende lezing over. In de tweede en derde bijeenkomst gaan we in op het formuleren of herformuleren van doelen op basis van die analyse en visie. Vervolgens houden we de uitvoeringspraktijken tegen het licht en ontwerpen we nieuwe of verbeterde activiteiten. De laatste bijeenkomst staat in het teken het evalueren. Op welke manier kun je zodanig evalueren dat je de uitvoeringspraktijk het jaar erop direct kunt verbeteren? De tweede, derde en vierde sessie vinden op brede scholen in de regio’s Noord, Midden en Zuid plaats.

Tussen de bijeenkomsten krijgen de deelnemers van het Netwerk Kwaliteit praktijkopdrachten. De uitkomsten hiervan zijn uitgangspunt voor de volgende bijeenkomst. Op deze manier koppelen we theorie en dagelijkse praktijk zo goed mogelijk aan elkaar.

Klik hier voor meer informatie en inschrijving. 

Delen:

javhide.com sexsut.com