Thema: Talentontwikkeling

Netwerk 0-6 jaar

05 februari 2014

De ontwikkeling van jonge kinderen staat al vele jaren in de belangstelling. Terecht, want jonge kinderen zijn de toekomst. Bovendien wordt in de eerste levensjaren de basis gelegd voor het verdere leven. Het Landelijk Steunpunt Brede Scholen organiseert dit schooljaar een lerend netwerk ter verbetering van de kwaliteit van het aanbod aan jonge kinderen. 

Wat zijn de juiste interventies bij jonge kinderen? Hoe zorgen we voor een goede pedagogische en didactische basis? Hoe werken opvang en onderwijs samen om deze gezamenlijke basis te bespreken en te organiseren? En wat is er nodig om de kwaliteit in aanbod en organisatie voor het jonge kind verder te verbeteren?

Werkt u in brede schoolverband op een school of bij een kinderopvang- of peuterorganisatie en loopt u al tijden met bovenstaande vragen rond? Schrijf u dan samen in voor het lerend netwerk 0-6 jaar, dat {breed} organiseert. 

Opzet van het lerend netwerk
Na afloop van het lerend netwerk heeft u samen met uw collega in de brede school een visie op de doorgaande ontwikkelingslijn. U ontwikkelt een strategie hoe u deze lijn in uw brede school of integraal kindcentrum verder kunt invoeren en uitwerken.

Tijdens de eerste bijeenkomst vindt er een 0-meting plaats, zodat duidelijk wordt hoe de deelnemers van het lerend netwerk ervoor staan. Vervolgens is het de bedoeling dat de koppels een gezamenlijke visie vormen. In de tweede en derde sessie werken we de visie uit in concrete doelstellingen en activiteiten. Tijdens de vierde en laatste bijeenkomst staat de evaluatie centraal.

Bijeenkomsten
Het lerend netwerk is voor medewerkers die met jonge kinderen werken binnen de brede school. Het is de bedoeling dat u zich als koppel inschrijft. Het netwerk komt vier keer bij elkaar en de bijeenkomsten vinden zoveel mogelijk op locatie plaats. De sessies zijn op 5 februari, 4 april, 17 juni en 23 september.

Delen:

javhide.com sexsut.com