Thema: Andere schooltijden

Ontwerpbesluit experiment flexibele en virtuele onderwijstijd

06 januari 2014

Sander Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, heeft het Ontwerpbesluit experiment flexibele en virtuele onderwijstijd naar de Tweede Kamer gestuurd. Het ministerie wil met deze pilot onderzoeken wat het loslaten van de traditionele onderwijstijden met zich mee brengt. 

Het ministerie wil met dit experiment inzicht krijgen in de effecten van het invoeren van virtuele en flexibele onderwijstijden. Zo zouden flexibele onderwijstijden effect hebben op de kwaliteit van het onderwijs en de tevredenheid van betrokkenen. Het ministerie stelt in het ontwerpbesluit dat “de toegankelijkheid van het onderwijs wordt vergroot, doordat ouders beter in staat worden gesteld de deelname aan het onderwijs door hun kinderen af te stemmen op hun werk en privé omstandigheden.” Scholen die deelnemen aan dit experiment mogen hun onderwijstijden per leerling vaststellen. 

Omdat de onderwijstijden en de vakanties in de wet zijn opgenomen, mogen scholen tijdelijk afwijken deze wet. Het gaat om de artikelen 8 en 15 van de Wet op het Primair Onderwijs (WPO). 

Het experiment loopt drie jaar. Na die tijd gaat het ministerie de effecten op de onderwijskwaliteit evalueren. Hierna bepaalt het ministerie in hoeverre het wenselijk is om de onderwijstijden volledig los te laten. 

Delen:

javhide.com sexsut.com