Thema: Ouderbetrokkenheid

Ouders geven tips om samenwerking met school en opvang te verbeteren

20 januari 2014

“Ouders, onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzaal functioneren als team” en “maak de 10-minutengesprekken meer op maat”, dat zijn twee van de tien tips die zijn opgesteld tijdens een avond waarbij ouders en professionals uit onderwijs en kinderopvang met elkaar in gesprek gingen over het verbeteren van de onderlinge samenwerking.

Deze bijeenkomst vond plaats op dinsdagavond 14 januari en werd georganiseerd in het kader van Almere Onderwijsstad, door gemeente Almere in samenwerking met Stichting Actief Ouderschap en Etuconsult. Ook vanuit LEAplus wordt aandacht besteed aan het betrekken van de omgeving bij de school.

Veel belangstelling
Dat er veel belangstelling is voor het onderwerp ouderbetrokkenheid bleek wel uit de grote opkomst, de burgerzaal van het Stadhuis was gevuld met zo’n tachtig aanwezigen: ouders uit Medezeggenschapsraden en Oudercommissies, schooldirecteuren, leerkrachten, managers en medewerkers van kinderopvang en peuterspeelzaal.

Daarnaast namen ook vertegenwoordigers van landelijke organisaties op het gebied van onderwijs en opvang deel aan de bijeenkomst: Peter Hulsen namens de Landelijke Ouderraad, Boink-voorzitter Gjalt Jellesma, Caroline Bodestaf van de Brancheorganisatie Kinderopvang én Hanno van Keulen, lector bij Windesheim Flevoland.

Enthousiasme en inzet
Door alle aanwezigen werd met veel enthousiasme en inzet gesproken over hoe de samenwerking tussen ouders en professionals verbeterd zou kunnen worden, ten behoeve van de ontwikkeling van kinderen. Er werd gezamenlijk hard gewerkt aan het opstellen van een tiental tips, waarmee Almere, maar ook de rest van het land, aan de slag zal gaan.

Geslaagde avond
Zowel de deelnemers als de organisatoren waren erg blij met het mooie resultaat dat deze avond heeft opgeleverd. Ook Wethouder van Onderwijs René Peeters, die de hele avond aanwezig was, vond het een geslaagde bijeenkomst:

"Een bijzondere avond, losjes georganiseerd en met strakke resultaten. Met een simpele, maar stevige rode draad: verdiep je écht in wat ouders doen, willen en kunnen. Dan ontstaat er vertrouwen en een goede relatie."

De 10 tips

  • Ik wil weten hoe het gaat met mijn kind en ik wil vertellen hoe het gaat met mijn kind
  • Andere vorm tien minuten gesprekken (meer op maat)
  • Ouders, onderwijs, kinderopvang, peuterspeelzaal functioneren als team
  • Ouders betrekken door open en transparante houding
  • Ga in gesprek met ouders over wat je van elkaar verwacht
  • Erken de ouders als expert van het kind en ouders moeten leerkrachten en pedagogisch medewerkers erkennen als experts op het gebied van onderwijs en opvang
  • Cultuurverandering in onderwijs
  • Samen is meer!
  • Geloof in mijn goede wil als ouder
  • Ouderbetrokkenheid begint bij de geboorte

Delen:

javhide.com sexsut.com