Thema: Andere schooltijden

Den Bosch: steeds meer scholen met continurooster

20 januari 2014

Het aantal scholen met een continurooster is de afgelopen jaren flink gestegen in de gemeente Den Bosch. In totaal hanteert een kwart van de scholen een rooster waarbij de leerlingen iedere dag van half negen tot twee uur naar school gaan. 

Het Brabants Dagblad heeft aangetoond dat het continurooster in Den Bosch steeds meer terrein wint. In een aantal jaar tijd hebben maar liefst twaalf scholen het vijf-gelijke-dagen-model ingevoerd. Na de zomervakantie komen daar nog eens twee bij en een aantal andere scholen overweegt om ook over te stappen op het continurooster. 

Bij een continurooster komen de vrije woensdag- of vrijdagmiddagen te vervallen. De leerlingen gaan iedere dag even lang naar school, van half negen ’s ochtends tot twee uur in de middag. Tussen de middag hebben de kinderen een kwartier etenspauze en is er een kwartier tijd om buiten te spelen. Daarna beginnen de lessen weer. Op deze manier zijn alle dagen hetzelfde. Dit wordt ook wel het vijf-gelijke-dagen-model genoemd. 

Het beeld dat uit het onderzoek van het Brabants Dagblad naar voren komt, sluit aan bij de rapportage ‘Meting PO – alternatieve schooltijden’ dat DUO Onderwijsonderzoek in 2012 publiceerde. Uit dit onderzoek is gebleken dat het aantal scholen dat een continurooster invoert de afgelopen jaren is gestegen. Deze stijging is overigens alleen zichtbaar in stedelijke gebieden. Op het platteland is er vaak minder vraag naar alternatieve onderwijstijden. Daar zijn meer gezinnen waarbij één van de ouders de zorg voor de kinderen op zich neemt. 

Delen:

javhide.com sexsut.com