Thema: Personeel

Vermaledijde tien minutengesprekken

20 januari 2014

Kunnen die tien minutengesprekken in het onderwijs anno 2014 nou niet eens anders georganiseerd worden? Zie hier één van de uitkomsten van een hartstikke boeiende en leuke landelijke "werkbijeenkomst" voor ouders, medezeggenschapsraden uit het onderwijs, oudercommissies uit de kinderopvang en leidinggevenden uit de sectoren onderwijs, opvang en peuterspeelzaalwerk. 

De bijeenkomst werd georganiseerd in Almere in het kader van Almere Onderwijsstad 2014. Doel van de avond was om in gesprek te gaan en om te komen tot een lijst van tien tips waaraan we - professionals, ouders, branche en ouderorganisaties - met elkaar aan zouden kunnen werken om ouderbetrokkenheid en de samenwerking tussen (brede) scholen, ikc, onderwijs en opvangprofessionals en ouders te vergroten.

Bij binnenkomst voelden we al een soort positieve energie bij de deelnemers, dat klinkt misschien gek, maar echt, dat merk je direct. We zijn benieuwd wat jullie gaan vertellen, merkten sommigen bijdehand op. David Kranenburg van de Stichting Actief Ouderschap en ik direct reageerden: ‘Niet wij, maar jullie zijn aan zet.’ En dat gebeurde. Er ontstond al snel een geconcentreerd en constructief gesprek. Aanwezig waren ouders, pedagogisch medewerkers, leerkrachten, directeuren, beleidsmedewerkers, Hanno van Keulen - lector van hogeschool Windesheim – medewerkers van Boink, de Brancheorganisatie Kinderopvang en Peter Hussen, de directeur van het Landelijk Platform voor Ouders in het Onderwijs. 

‘In eenvoud zit de kracht,’ zeg ik wel eens. Deze avond was daar echt een voorbeeld van. En het resultaat was opmerkelijk. In allerlei bewoordingen kwam naar voren dat het traditionele tien minutengesprek niet meer van deze tijd is. Eén van de voorstellen: draai het om! Maak er een dialoog van tussen leerkracht en ouder. En als een ouder het lastig vindt zelf vragen te stellen, of te vertellen over de ontwikkeling van zijn kind, leer hen dan de juiste vragen te stellen.

Een ander voorstel: ‘Erken de ouders als experts van hun kind!’ Gjalt Jellesma, voorzitter van Boink, had hierop een aanvulling. ´Als ouder moet je de leerkracht en de pedagogisch medewerker erkennen als expert van onderwijs en ontwikkeling.´ Weer een andere tip vanuit de zaal: ´Peuterspeelzaal, kinderopvang en onderwijs; ga werken als één team!’

Stuk voor stuk heel concrete aanbevelingen vanuit de praktijk waar je ook weer mee aan de slag kunt. Zie het, wat mij betreft, als waardevolle cadeautjes voor je eigen brede school, IKC of samenwerking. En het bevestigt een trend! 

Je vindt de gehele top tien natuurlijk op onze website. Print hem uit en leg hem eens op de teamtafel! Wie weet is er een collega die wil experimenteren met een andersom tien minutengesprek, al dan niet in aanwezigheid van een collega van de BSO. Wie durft?

 

Job van Velsen, projectleider van {breed}
jobvanvelsen@bredeschool.nl 

Delen:

javhide.com sexsut.com