Thema: Voor- en vroegschoolse educatie

Vier partijen streven naar geïntegreerd stelsel voor kinderopvang

31 januari 2014

Vier partners uit de kinderopvang willen een geïntegreerd stelsel voor de sector ontwikkelen. De partijen slaan de handen ineen om tot één pedagogisch plan te komen, van peuterspeelzaal tot en met de basisschool.

Kinderopvangtotaal.nl meldt dat de vier partijen een ontwikkelingsrecht voor kinderen willen. Bovendien moet er een samenhangende pedagogische structuur komen voor ieder kind tussen de nul en twaalf jaar. De vier partijen zijn het Kinderopvangfonds, de koplopersgroep Wethouders, de Petterlaarsgroep en een aantal ondernemers van de kinderopvangorganisaties KIK en KINDwijzer.

De vier partijen gaan een regiegroep oprichten. Onder andere afgevaardigden uit de kinderopvang, het primair onderwijs en de gemeenten zijn vertegenwoordigd in deze regiegroep. Bovendien worden er themawerkgroepen opgericht. Deze gaan de praktijk aanjagen en hierin vinden discussies plaats. Daarnaast gaat de regiegroep met het ministerie in gesprek om te praten over meer ruimte om te experimenteren.

Delen:

javhide.com sexsut.com