Thema: Talentontwikkeling

Passend voor wie?

04 februari 2014

help with essay papers enter site

cheapest essays writing services Ik was verbijsterd door wat ik hoorde! En eigenlijk wist ik het allang, de feiten die prof. Dr. Jo Hermanns ons, ambassadeurs en enkele direct betrokkenen van het Landelijk Steunpunt, onlangs voorhield. Feiten gebaseerd op onderzoek, voor mij herkenbaar uit mijn praktijk. Ik citeer enkele onderzoeksgegevens. 

- In de afgelopen tien jaar is het aantal rugzakleerlingen, toegenomen van ongeveer 11000 naar 39000. 
- Eén op de zes kinderen heeft een indicatie voor ‘iets speciaals’.
- Kinderen met een rugzak binnen het regulier onderwijs presteren beter in vergelijking met kinderen met een dergelijke rugzak in het speciaal onderwijs.
- Rugzakkinderen die het reguliere basisonderwijs hebben gevolgd, halen eerder een havo of vwo-examen dan kinderen die het speciaal onderwijs hebben doorlopen.
- Klasgenoten van rugzakkinderen presteren niet minder doordat er een ‘speciaal kind’ in de klas zit."

We hebben blijkbaar met elkaar iets gecreëerd dat de problemen niet kleiner maakt, maar naar het zich laat aanzien, behoorlijk vergroot. De schil van zorg rondom de basisschool is veel te dik geworden. Kort door de bocht, als een kind iets afwijkt van het gemiddelde is er wel een instantie, of instituut waarnaar we zo'n kind kunnen doorverwijzen. Maar dat levert dus meestal niet het gewenste resultaat op, in ieder geval niet voor het kind.

Dat is makkelijk gezegd. Maar wat helpt dan wel? Jo Hermanns presenteerde ons een aantal succesvolle voorwaarden of interventies:

- Hulp gericht op concrete doelen.
- Ondersteuning in de eigen leefsituatie.
- Met hulp van wie om het kind geeft.
- Met respect voor het 'eigen-aardige' van het kind.
- Vooral kijken naar wat wél kan.
- Daar waar nodig halen we de specialistische inbreng erbij.
- De samenwerking met ouders moet intensief zijn.
- De samenwerking met zorg moet structureel zijn.

De brede school is, vanwege de natuurlijke verbindingen die "community based" zijn, een kansrijke omgeving voor passend onderwijs. Ook vanwege het gegeven dat een brede school de belangrijkste vindplaats voor kinderen van 0 tot 12 jaar in de wijk is, waar ouders nog regelmatig komen, waar samenwerkende professionals geleerd hebben bruggetjes te slaan naar andere dan onderwijspartners.

Ik snap echt wel dat het allemaal makkelijker gezegd dan gedaan is, passend onderwijs. En dat dergelijke ingrijpende transities heel veel tijd vragen. Die tijd moet ieder ook nemen. Maar zo'n ding als ‘respect voor het eigenaardige van een kind’ raakt me. Dat zou toch een grondhouding van iedereen die met kinderen werkt moeten zijn? Samen met je partners, bijvoorbeeld die bij de kinderopvang, sta je sterker. Er ontstaan meer mogelijkheden om de juiste ondersteuning te bieden. Momenteel lees ik in veel visiedocumenten dat we moeten werken aan talentontwikkeling. Ik bedacht me in deze context dat ieder kind talenten heeft. Die moet je wel willen zien. Talentontwikkeling begint dus bij het welkom heten van ieder kind op de school en bij het verder kijken dan zijn eigenaardigheden. Passend onderwijs verdient in mijn ogen een heel grote kans, juist omdat het hier over kinderen gaat. Wij zijn opgeleid om hen te helpen, verder te brengen. Laten wij ons dus in ieder geval proberen aan te passen aan de kinderen. Met kleine of grote stappen, maar wel met stappen vooruit.

http://aggs.school.nz/?education=college-scholarship-essay-help Job van Velsen, 
source link projectleider Landelijk Steunpunt Brede Scholen
jobvanvelsen@bredeschool.nl 

 

http://aggs.school.nz/?education=do-my-essay-for-cheap Nawoord voor de lezer
Uit mijn blog kunt u opmaken dat ik geraakt was door het betoog van prof. Dr. Jo Hermanns. Maar ook door de ondersteuning en herkenning, die vanuit de ongeveer 25 aanwezige ambassadeurs uitgesproken werd. We waren te gast in DE Brede school in Amsterdam, een mooi praktijkvoorbeeld waar passend onderwijs al jaren een vanzelfsprekendheid is. 

Ik werd eens te meer gesterkt in de gedachte dat wat tijdens de masterclass aan de orde kwam, wel eens de essentie van de brede school zou kunnen zijn, namelijk: een rijke, brede ontwikkeling van kinderen, van ieder kind. Dat vraagt maatwerk. Passend bij ieder kind, in plaats van passend bij organisatie, leerkracht of instituut. 

Gesterkt werd ik in de gedachte dat juist de brede school, met samenwerkende professionals – kinderopvang en CJG - die verder kijken dan hun eigen organisatie, mogelijk de sleutel is tot écht passend onderwijs. De brede school zou meer dan waar dan ook in staat moeten zijn om passend onderwijs tot een succes te maken. 

Geld, tijd en expertise zijn belangrijk in dit langdurige proces. Maar het moet in de eerste plaats om je persoonlijke motivatie gaan. Een houding dat ieder kind welkom is. 

De feiten liegen er niet om, teveel kinderen vallen buiten de boot, lopen hun verdere leven met een stempel of stigma. Het is in ons aller belang daar iets aan te doen. We zullen zeker terugkomen op het onderwerp. Suggesties, vragen en wensen zijn meer dan welkom.

what is the best essay writing service Elders op de site leest u een uitgebreid verslag van de Masterclass voor Ambassadeurs. 

Delen:

javhide.com sexsut.com