Thema: Wet- en regelgeving

RIVM onderzoekt invoering vignet ‘Gezonde Kinderopvang’

11 februari 2014

Het RIVM, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, gaat onderzoeken of een gezondheidsvignet ook iets is voor de kinderopvang. Voor scholen is er al een dergelijk vignet: de Gezonde School. Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven krijgen in de toekomst wellicht ook een dergelijke vignet.

Kinderopvangtotaal.nl schrijft dat het RIVM regelmatig aanvragen krijgt van kinderopvangorganisaties die interesse hebben in het vignet. Het instituut onderzoekt nu in hoeverre de Nederlandse kinderopvangsector hierop zit te wachten. Om de vraag in beeld te brengen, gaan medewerkers van het RIVM ondernemers in de sector interviewen. Daarbij nemen ze ook de huidige gezondheidssituatie in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen onder de loep. Vivian Bos, coördinator Gezonde School, zegt tegen Kinderopvangtotaal.nl: “Op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen kun je kinderen van jongs af aan een gezonde leefstijl aanleren. Hoe jonger ze dit leren, hoe groter de kans dat dit gedrag later beklijft.”

Scholen die zich ‘Gezonde School’ mogen nomen, richten zich op één van de volgende thema’s: voeding, sport en bewegen, sociaal-economische ontwikkeling, persoonlijke verzorging, roken en alcohol, relationele en seksuele vorming, fysieke veiligheid en milieu. Een school concentreert zich daarbij vaak op één of meerdere thema’s en klopt vervolgens bij het RIVM aan voor het vignet.

Mocht het RIVM het vignet ook voor de kinderopvangsector invoeren, dan komen bovenstaande thema’s zeker terug. Maar het RIVM gaat wellicht ook een aantal thema’s toevoegen of aanpassen. 

Delen:

javhide.com sexsut.com