Thema: Wet- en regelgeving

PO-Raad en VNG willen één voorziening voor alle peuters

14 februari 2014

De PO-Raad en de Vereniging Nederlandse Gemeenten willen dat er één integrale basisvoorziening voor alle kinderen van 0 tot 12 jaar komt. Zowel de PO-Raad als de VNG hebben hierover een brief naar de Tweede Kamer gestuurd. Aanstaande woensdag debatteert de Kamer over de kinderopvang.

De minister van Sociale Zaken, Lodewijk Asscher, en de staatssecretaris van Onderwijs, Sander Dekker, hebben vorig jaar bekend gemaakt dat ze het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang in één stelsel willen samen brengen. Ze willen dat peuterspeelzalen en kinderdagverblijven per 1 januari 2016 met dezelfde kwaliteitseisen en regelgeving te maken krijgen. 

De PO-Raad vindt dit een stap in de goede richting, maar stelt tegelijkertijd dat de plannen nog niet ver genoeg gaan, ‘omdat slechts een beperkte groep kinderen ervan zal profiteren.’ In de brief aan de kamer schrijft de PO-Raad: ‘De PO-Raad vreest dat het onderscheid in financiering voor werkende en niet-werkende ouders - zoals de bewindslieden in hun brief voorstellen - ertoe leidt dat minder kinderen naar een voorschoolse voorziening gaan, waardoor de kans aanwezig is dat een deel van de leerlingen met een achterstand in groep 1 start. De PO-Raad is van mening dat álle kinderen recht hebben op een goede start in het basisonderwijs. Dat vraagt om een laagdrempelige voorziening voor alle jonge kinderen en hun ouders.’

Ook de VNG heeft een brief naar de Kamer gestuurd waarin het aandringt op één integrale basisvoorziening. De VNG schrijft: ‘Het belangrijkste verschil van inzicht is dat gemeenten inzetten op de ontwikkeling van alle peuters als voorbereiding op de basisschool, terwijl het kabinet de kinderopvang als arbeidsparticipatie-instrument voorop zet en daarbij onderscheid maakt tussen peuters van werkende ouders en peuters van niet-werkende ouders.’ In de brief schrijft VNG dat Bureau Buitenhek de plannen van de gemeenten heeft berekend. Het kost maximaal 815 miljoen euro om alle peuters minimaal twee dagdelen per week gratis kinderopvang te bieden. ‘Er is een breed maatschappelijk draagvlak voor een integrale basisvoorziening voor alle kinderen van 0 – 12 jaar. Hoewel nog zeker niet optimaal, zijn wij van mening dat het voorgestelde gemeentelijke peuterscenario een goede eerste stap is in de richting van die basisvoorziening. In dit licht zijn wij van mening dat de kansen die de basisvoorziening onze peuters biedt, de kosten rechtvaardigen.’

Lees hier de brief van de PO-Raad en hier de brief van de VNG

Reactie Brancheorganisatie Kinderopvang
De brancheorganisatie Kinderopvang kan zich voor een groot deel vinden in de plannen van de VNG. Op haar website reageert directeur Lex Staal alsvolgt: "Ieder kind in Nederland – van Alkmaar tot Maastricht – moet onder dezelfde kwaliteitsnoemer voorschoolse voorzieningen kunnen genieten." Daarnaast pleit Staal voor een verdergaande voorziening dan in het huidige voorstel: "We zouden liever een doorlopende ontwikkellijn voor alle kinderen van 0 tot 12 zien. Nu brengen we een knip aan op 2,5, terwijl er ook al een overgang naar het onderwijs voor kinderen van 4 is. Onderzoek toont juist aan de investeren in de eerste drie jaren van een kind van grote maatschappelijke waarde is."

Delen:

javhide.com sexsut.com