Thema: Voor- en vroegschoolse educatie

Visie staat centraal tijdens eerste bijeenkomst Netwerk 0-6 jaar

13 februari 2014

Het Landelijk Steunpunt is vorige week begonnen met haar nieuwe serie inhoudelijke bijeenkomsten, de Netwerken. Na afloop van de eerste bijeenkomst van het Netwerk 0-6 jaar kreeg het Landelijk Steunpunt positieve reacties. "We hebben een motortje gekregen om met de ontwikkeling van de doorgaande lijn aan de slag te gaan."

Alice Jansen en Tonny van den Berg, adviseurs van {breed}, organiseerden de eerste bijeenkomst van het netwerk 0-6 jaar. Alice: “We zijn gestart  met de vraag: ‘Wat hebben jonge kinderen nodig en hoe organiseren we dat?’ In werkgroepvorm zochten we naar de ingrediënten van de doorgaande lijn. En daar kwamen uiteenlopende antwoorden op. ” De conclusie was dat de doorgaande lijn gaat over twee gebieden  het pedagogisch fundament en de organisatie. 

Alice legt uit: “Je kan een doorgaande lijn in de organisatie hebben. Denk aan de organisatie van de warme overdracht, een teamvergadering, het samen professionaliseren of de manier waarop je je ruimtes inricht.”

Daarnaast kunnen brede scholen en ikc’s een doorgaande lijn in het pedagogische fundament, of de visie, hebben. Deze is nog belangrijker. Alice Jansen: “De vraag die je jezelf als professional moet stellen is: ‘Wat hebben jonge kinderen nodig?’ Daar moet het eigenlijk altijd over gaan.” De deelnemers van het Netwerk 0-6 jaar kwamen met antwoorden als ‘veiligheid’, ‘verantwoordelijkheid’, ‘verzorging’, ‘een rijke en uitdagende leeromgeving’ en ‘kinderen moeten vooral kunnen spelen’. Alice: “Dit zijn belangrijke ingrediënten voor je visie.”

In de middag namen de deelnemers met hun samenwerkingspartner uit de kinderopvang of het onderwijs de eigen visie onder de loep. In tweetallen bespreken ze wat goed gaat, wat nog beter kan en waar ze trots op zijn. Alice: “Bij sommige stellen hadden zowel de kinderopvang als de school hun eigen visie ontwikkelen en leren uitgewerkt, maar kwamen ze erachter dat ze deze nog niet goed op elkaar hadden afgestemd. Een ander koppel had de visie wel geformuleerd, maar moest toegeven dat deze nog niet op de werkvloer was ingevoerd. En weer een andere deelnemer had zijn visie voor het hele integrale kindcentrum op orde, maar had nog niet nagedacht over de doorvertaling naar de kinderen van 0-6 jaar.” 

Tijdens de volgende sessie van het Netwerk 0-6 jaar zal lector aan de Hanze Hogeschool in Groningen, Jeannette Doornenbal, een inleiding verzorgen over het pedagogisch fundament. Daarna gaan de koppels nadenken over en werken aan de verdere ontwikkeling van hun visie. 

 

Naast het Netwerk 0-6 Jaar, organiseert {breed} ook de Netwerken 'Kwaliteit' en 'Sport'. Voor het Netwerk Sport kunt u zich nog inschrijven. Kijk voor meer informatie op deze pagina

Delen:

javhide.com sexsut.com