Thema: Combinatiefuncties

Een frisse wind!

18 februari 2014

source link enter site

what is the best essay writing service Onze minister van Kunst en Cultuur, Jet Bussemaker, blaast een frisse wind door de wereld van de kunst- en cultuureducatie. Of blaast de wind van het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, LKCA, in het zeil van de minister? 

mba essay writing services Het antwoord doet er niet toe; het is de hoogste tijd dat kunst- en cultuureducatie een prominente plek krijgt op de politieke agenda. En daarna moet het zo snel mogelijk een, ooit zo vanzelfsprekende, plaats binnen scholen, brede scholen en IKC’s krijgen.

help writing an argumentative essay Waarom? Omdat bijvoorbeeld een dramales een zeer positieve invloed heeft op onder andere spreek- en luistervaardigheid bij kinderen. Dat hoorde ik onlangs op de Europese conferentie ‘Quality Now, Arts and cultural education to the next level.’ Deze bijeenkomst werd georganiseerd door het LKCA, het Fonds Cultuurparticipatie, de gemeente Amsterdam en het ministerie van OCW. 

help with essay papers Iedere juf, meester of pedagogisch medewerker ervaart in de dagelijkse praktijk dat muziek een positieve invloed heeft op kinderen. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat het helpt bij het leren van andere talen en dat het de concentratie bevordert. Koningin Máxima stelde, tijdens haar openingsspeech op het congres, dat ieder kind, waar ook ter wereld, van muziek houdt. Kijk naar simpele uitingen bij kinderen als zij muziek horen, of als ze zingen!

cheapest essays writing services Het was voor mij een cultureel weekje, want vorige week was ik bij een studiedag voor cultuurcoördinatoren. Ik mocht daar spreken over bruggen slaan tussen onderwijs en de kunst- en cultuursector. Minister Bussemaker was ook aanwezig. Grote vraag was - ik verzin het niet zelf - hoe kunst- en cultuurcoördinatoren de school binnen kunnen komen. Kenmerkend was dat het onderwijs op beide dagen die ik bezocht niet of nauwelijks vertegenwoordigd was. Gemeentes trouwens ook niet. Terwijl de PO-Raad toch echt in december samen met 44 gemeentes een besturenakkoord heeft ondertekend om gezamenlijk meer aandacht te besteden aan kunst- en cultuuronderwijs. Een geweldig initiatief overigens: maar nu aan de slag, toch?

Opvallend is dat kunst, cultuur, beeldende vorming en drama de afgelopen jaren langzaam uit het curriculum verdwenen, of sterk naar de achtergrond gedrukt, lijken te zijn. Ik denk dat er een stevige brug geslagen moet worden tussen de onderwijs- en kunstensector, daar waar die er al is als het over sport gaat. Er wordt teveel óver elkaar en niet mét elkaar gesproken, of in ieder geval te weinig. Terwijl, om in Olympische termen te spreken, kunst, cultuur  en onderwijs een gouden combinatie zou kunnen zijn. En volgens mij levert meer kunst en cultuuronderwijs voor heel wat kinderen goud op!

Denk bijvoorbeeld eens aan de ‘21th century skills’. Creativiteit wordt gezien als de één na belangrijkste skill. Dit levert, zo is bewezen, een enorme bijdrage als het gaat om innovatie in zowat alle bedrijfstakken. 

Enfin, om met Nietzsche te spreken, ‘Ohne Musik wäre das Leben ein Irrtum’. Of zoals Koningin Maxima het zei: ‘Met muziek maak je je zelfs verstaanbaar in China’. Laten we klein beginnen en elkaar hier in Nederland gaan verstaan. En de kennis en ervaring van onze Europese bondgenoten kan daarbij van nut zijn. Dat bleek tijdens de Europese conferentie wel. Quality Now! Het is de hoogste tijd, zou ik willen zeggen.

Delen:

Nieuw boekje

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het http://aggs.school.nz/?education=do-my-essay-for-cheap http://aggs.school.nz/?education=college-scholarship-essay-help hier.

Op de kaart

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com