Thema: Voor- en vroegschoolse educatie

Openbaar Kindcentrum de Westhoek in Maassluis

17 februari 2014

Openbaar Kindcentrum de Westhoek in Maassluis is sinds begin 2014 ambassadeur. Contactpersoon is Joke Burgerhoudt, directeur van de school. 

De Westhoek is een openbaar integraal kindcentrum met zo´n 250 leerlingen. Ongeveer een kwart daarvan is allochtoon, maar dit aantal neemt al een paar jaar af. Het kindcentrum is ontwikkeld in een nieuw gebouw aan de dr. Jan Schoutenlaan in Maassluis. De Westhoek is ontstaan uit een samenwerking tussen twee scholen - samengevoegd tot één school - kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. 

Eén team
De school, de kinderopvang en de peuterspeelzaal hebben het pedagogische beleid op elkaar afgestemd. In het gebouw heerst dan ook hetzelfde pedagogische klimaat. Er wordt als één team gewerkt. De schooldirecteur, Joke Burgerhoudt, heeft de dagelijkse leiding, maar dit is nog niet geformaliseerd. 

Naschoolse activiteiten
Een belangrijke kernwaarde in de visie van De Westhoek is ´uit het gebouw, de wijk in´. De school organiseert dan ook veel naschoolse activiteiten, zoals een lampionnenoptocht, boekenmarkt, disco, koken, spelletjesmiddag, jongleren en vele andere sportieve en creatieve activiteiten. Op iedere vrijdagmiddag heeft de school in samenwerking met jongerenwerk Welzijn E-25 een sport- en spelaanbod, B-fit. 

De naschoolse activiteiten zijn voor alle kinderen uit de wijk en volgen de thema’s van de school. Op deze manier is er sprake van een doorgaande lijn. Overigens worden de naschoolse activiteiten georganiseerd door een onderwijsassistente . Deze krijgt haar uren betaald uit de schoolformatie. 

Ouderen en kinderen verzorgen de tuin samen
De Westhoek werkt samen met een geriatrisch verpleeghuis, dat in de buurt is gevestigd. Samen met de ouderen verzorgen de schoolkinderen een gedeelte van de tuin van dit verpleeghuis. Ze maken er een geurtuin en een vergeten groentetuin van. Overigens had de school geen ruimte voor schooltuinen, maar dit is natuurlijk een mooi alternatief. 

Peuteractiviteiten
Voor peuters organiseert De Westhoek ook veel activiteiten. Zo start in mei 2014 een peuterbibliotheek. Deze wordt volledig beheerd door vrijwilligers onder leiding van een onderwijsassistente. Daarnaast organiseert het integraal kindcentrum peutergym. Dit is voor alle peuters uit de wijk. En omdat er zoveel kinderen aan meedoen is de peutergym ook een vraagbaak voor ouders, opa’s en oma’s geworden. Ze komen samen, blijven koffie drinken tijdens de gym en bespreken ondertussen de ontwikkeling van de peuters. 

-----

Openbaar Kindcentrum de Westhoek in Maassluis 

Ambassadeur: Joke Burgerhoudt

Website: www.dewesthoek.nl  

Telefoonnummer: 010-5914870

Email-adres: info@dewesthoek.nl

Delen:

javhide.com sexsut.com