Thema: Onderzoek

Oriënterend onderzoek wijst op positieve effecten van Integrale Kindcentra

20 februari 2014

Hoewel het om voorspellingen gaat en aanvullend onderzoek nodig is, blijkt uit het eerste onderzoek naar integrale kindcentra dat er een positieve invloed verwacht wordt op de ontwikkeling van kinderen. Beleids- en onderzoeksadviseur Marlijn Antonides zegt: "Dat is goed nieuws gezien het voorgestelde ‘alternatief scenario peuteropvang’ van de VNG, waarin opnieuw de hoop gevestigd wordt op een integrale basisvoorziening."

Een voorziening met onderwijs en opvang waarin kinderen 12 uur per dag welkom zijn klinkt erg praktisch, maar is het ook goed voor de kinderen? Dit was de vraag waarmee Marlijn Antonides begon aan haar onderzoek naar het Integrale Kindcentrum (IKC). Ze ontwikkelde een model voor het IKC waarin het kind centraal staat. Het model bestaat uit drie bouwstenen die invloed hebben op de gemeenschap, de ouders en direct op het kind. Verwacht werd dat deze bouwstenen van een IKC een positief effect zouden hebben op de ontwikkeling van kinderen door het verbeteren van sociale samenhang, het verminderen van ouderstress en het verbeteren van de continuïteit in het leven van kinderen. 

Aan de hand van dit model is er onderzoek gedaan onder medewerkers en klanten van een middelgrote kinderopvangorganisatie. De voorspellingen die uit dit onderzoek naar voren komen, wijzen op een aantal positieve effecten van een IKC volgens het eerder genoemde model. Het voeren van één pedagogisch beleid binnen het IKC heeft positief effect op de continuïteit in het leven van kinderen.  Daarnaast blijkt dat kinderen veiliger gehecht zijn als er meer continuïteit is in hun leven. De stress die ouders ervaren bij het combineren van werk en kinderen kan verminderd worden door de openingstijden aan te laten sluiten op de wensen van ouders.  Het verminderen van ouderstress zorgt voor een afname van het ervaren probleemgedrag van kinderen. Het positieve effect van de sociale samenhang is niet gemeten omdat de sociale samenhang zeer laag was. 

Uit dit onderzoek is af te leiden dat het mogelijk is om een pedagogisch voordeel te bereiken met Integrale Kindcentra. Om dit effect te bereiken is het echter wel van belang dat er veel aandacht besteed wordt aan het ‘integrale’ aspect van het kindcentrum. Hierbij moet geïnvesteerd worden in een positief klimaat voor opvoeden en ontwikkelen, dat in alle onderdelen van het kindcentrum wordt uitgedragen. Openingstijden moeten aansluiten op wensen van ouders en er bestaat de mogelijkheid om de dagindeling te herzien. Het integraal kindcentrum kan gebruikt worden als centrum voor de hele buurt, waarin de pedagogische civil society een fysieke plek krijgt.

Antonides concludeert: "Als het IKC de toekomst is voor kinderopvang en onderwijs in Nederland, laten we deze toekomst dan zo positief mogelijk vormgeven. Uit dit onderzoek is in ieder geval gebleken dat het IKC potentie heeft om een positieve ontwikkeling te zijn, zolang we het kind centraal blijven stellen." 

Meer weten over dit onderzoek of het model voor integrale kindcentra? Neem contact op met Marlijn Antonides via haar website

Delen:

javhide.com sexsut.com