Thema: Ambassadeurs

Kinderopvangorganisatie KindeRdam in Rotterdam

11 oktober 2013

cheapest essays writing services enter site

Jan Maarten Dank is clustermanager kinderopvang bij de organisatie KindeRdam. Deze kinderopvangorganisatie is gevestigd in Rotterdam-Noord, Rotterdam-Zuid en Hoogvliet. Jan Maarten Dank is sinds 2013 ambassadeur. 

http://aggs.school.nz/?education=college-scholarship-essay-help Algemene informatie
KindeRdam heeft kindercentra in Rotterdam-Noord, de wijk Feijenoord (Rotterdam-Zuid) en Hoogvliet. Het om 17 kinderdagverblijven, 19 locaties voor buitenschoolse opvang, 17 peuterspeelzalen, een gastouderbureau, 1 kinderopvang plus en 1 bso plus. De bso plus is een samenwerkingsverband tussen jeugdzorg en de kinderopvang.

source link Plus opvang
Opgroeien is niet bij alle kinderen even vanzelfsprekend. Soms verloopt de ontwikkeling niet helemaal naar wens. Dan is extra zorg en aandacht – zowel voor het kind als de ouders – soms net een extra steuntje in de rug. KindeRdam biedt deze zorg in de vorm van Plusopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar en voor kinderen van 4 tot 13 jaar. 

Jan Maarten Dank is de ambassadeur van KindeRdam. Hij werkt sinds 2001 bij deze kinderopvangorganisatie, die voorheen beter bekend stond als Stip. Voor zijn huidige baan heeft Dank tien jaar in de jeugdhulpverlening gewerkt in een kindertehuis voor ZMOK kinderen. Dank is begonnen in de wijk Feijenoord als locatiemanager van een kinderdagverblijf. Vervolgens werd hij locatiemanager BSO’s, wijk manager en inmiddels is hij in Rotterdam-Noord actief als clustermanager. De afgelopen jaren heeft hij de tussenschoolse opvang vormgegeven binnen de locatie. Daarnaast is Dank initiatiefnemer van Rotterdam LekkerFit! 

what is the best essay writing service Lekker Fit!
Met het programma Rotterdam Lekker Fit! zet de gemeente Rotterdam zich in voor een gezond gewicht en voldoende beweging bij Rotterdamse kinderen tot 14 jaar. In de eerste vier levensjaren van een kind gaat de ontwikkeling razendsnel. De eerste stapjes en de eerste hapjes, tot vlotte kleuterpassen en een eigen smaak. Het is belangrijk dat ouders de juiste keuzes maken. Maar wat zijn de juiste keuzes? En hoe kunnen ouders het kind het best stimuleren in zijn of haar ontwikkeling? De Lekker Fit! 0-4 aanpak is gericht op verbetering van de beweeg- en eetmomenten van kinderen van 0-4 jaar door middel van een integrale aanpak. De gehele omgeving van het kind wordt hierbij betrokken. Kinderdagverblijven en peuterspeelzalen zijn een belangrijk onderdeel van deze omgeving

mba essay writing services Samenwerking met scholen
Dank heeft veel ervaring in de samenwerking met scholen. Dat gebeurt vooral bij het project JeugdKansenZones, waarin basisscholen, peuterspeelzalen, welzijnswerk en kinderopvang samen werken. In de afgelopen jaren heeft KindeRdam veel moeten saneren, waardoor op sommige bso’s twintig kinderen zitten, die van 13 verschillende scholen komen. Het gevolg hiervan is dat KindeRdam binnenkort meedoet met de Childrens Zone, die binnen de Afrikaanderwijk wordt ontwikkeld. 

http://aggs.school.nz/?education=do-my-essay-for-cheap IKC De Ontdekkingsreis
KindeRdam is samenwerkingspartner in IKC De Ontdekkingsreis in het Oude Noorden van Rotterdam. Dit is een wijk met een lage sociale index. De Ontdekkingsreis biedt onderdak aan een basisschool, peuterspeelzalen, kinderwerk, jongerenwerk, een kinderdagverblijf en een bso. Deze organisaties zaten tot voor kort wel bij elkaar in de buurt, maar werkten nauwelijks samen. De samenwerking is tot stand gekomen doordat op directie-niveau binnen deze organisaties de behoefte ontstond om meer gezamenlijk vanuit een visie hier in de wijk bezig te zijn. Vanuit een wijk als het Oude Noorden is dit een zeer gewenste ontwikkeling. Daarom heeft ook de deelgemeente financieel aan de eerste stappen bijgedragen.

Vervolgens is er op niveau van locatiemanagers/regiomanagers met elkaar gekeken wat de overeenkomsten waren tussen de verschillende organisaties en of we allemaal hetzelfde voor ogen hebben met een integraal kindcentrum.

Tot op heden is de samenwerking nog vooral op dat niveau gebleven waaruit een intentieovereenkomst, visie en folder met presentatie van de verschillende organisaties is voortgekomen.

Er is inmiddels een bijeenkomst geweest, waar alle leerkrachten, PM-ers, PSZ-medewerkers en kinderwerkers aanwezig waren. Deze bijeenkomst was vooral bedoeld voor de ontmoeting tussen alle medewerkers van de partners.

help writing an argumentative essay Gluren bij de buren
Een vast onderdeel op De Ontdekkingsreis is “gluren bij de buren”, waarin per groep, met van elke organisatie minimaal een medewerker, een rondleiding door de verschillende panden wordt georganiseerd. Het doel hiervan is dat iedereen minimaal één concrete afspraak heeft met iemand van een andere organisatie. Dit heeft veel enthousiasme en concrete dingen opgeleverd. Zoals een schoolklas die komt voorlezen bij het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal die gebruik gaan maken van de tuin van het kinderdagverblijf, een schoolklas die gaat koken in het wijkgebouw en ga zo maar door. 

 

Kinderopvangorganisatie KindeRdam in Rotterdam
Ambassadeur: Jan Maarten Dank
Website: www.kinderdam.nl
Telefoonnummer: 010-4430033

Delen:

javhide.com sexsut.com