Thema: Combinatiefuncties

'De vraag moet leidend zijn bij sportaanbod voor kinderen'

17 maart 2014

Het Landelijk Steunpunt Brede Scholen organiseert dit jaar drie Netwerken. De deelnemers van deze Netwerken komen drie keer in het jaar bijeen en gaan samen aan de slag om hun brede school te ontwikkelen. Tijdens het Netwerk Sport en een Gezonde Leefstijl komt het sportaanbod aan de orde. Onlangs vond de eerste bijeenkomst plaats. 

Job van Velsen, projectleider van {breed}, legt tijdens de eerste bijeenkomst van het Netwerk Sport en een Gezonde Leefstijl uit wat de deelnemers kunnen verwachten. “De meeste bijeenkomsten, zoals workshops en leersessies, zijn nogal conservatief van aard. U komt, luistert naar een lezing en vertrekt weer. Tijdens het Netwerk gaan we het heel anders aanpakken. We gaan met elkaar aan de slag. Het gaat om halen en brengen. Misschien heeft u een goede sportactiviteit op uw brede school, waar andere deelnemers weer mee aan de slag kunnen. Het doel van dit Netwerk is dat we er allemaal beter van worden. Dat je geïnspireerd en getriggerd wordt. Het is daarbij wel van belang dat jullie je beseffen dat er geen recept is voor de manier waarop je sport en een gezonde leefstijl kunt integreren in de brede school. Alle brede scholen zijn anders en iedereen moet de problemen op zijn eigen manier oplossen.”

Vraaggestuurd of aanbodgestuurd
De vraag die tijdens het Netwerk Sport en een Gezonde Leefstijl centraal staat is: ‘Hoe kun je voor kinderen een structureel, passend aanbod op het gebied van sport, bewegen en gezonde leefstijl creëren?’ Yvette Vervoort, adviseur van {breed}, legt uit dat dit aanbod in een complexe omgeving gerealiseerd moet worden. “Kijk maar eens naar dit bord spaghetti. Vaak zijn er in een wijk drie of vier scholen. Hoewel ze aan de ene kant concurrenten zijn, willen ze ook samenwerken. Daarnaast is er vaak één, maar soms meerdere kinderopvangorganisaties, met een aanbod in dezelfde wijk. Verder zijn er nog andere instellingen in de wijk actief, denk aan welzijnsorganisaties en sport- en cultuurorganisaties. Dit bord spaghetti zie je in een willekeurige wijk in Nederland. Over het algemeen kun je stellen dat er in de hele wijk een aanbod is om de kinderen te stimuleren in hun ontwikkeling. Maar de vraag is of dit aanbod structureel is en of het past bij hetgeen de kinderen nodig hebben? Is het aanbod vraaggestuurd of aanbodgestuurd. Helaas is vaak sprake van het laatste geval.”

Ministerie van VWS
{breed} organiseert het Netwerk Sport en een Gezonde Leefstijl in samenwerking met de Nederlandse Sportorganisatie NOC*NSF en PO-raad en VO-raad. Jasper Lok, beleidsmedewerker van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en  Sport, is tijdens de eerste bijeenkomst ook aanwezig en vertelt over het initiatief, de Gezonde School. “VWS en OCW focussen op gezonde leerlingen. VWS wil een gezonde jeugd en ziet het onderwijs daarbij als vindplek. En OCW wil goed onderwijs en is bereid te faciliteren voor de ontwikkeling van de gezondheid. Om gezondheid op scholen te verbeteren hebben OCW en VWS het project Gezonde School opgezet. Dit is een methode voor scholen om met een gezonde leefstijl aan de slag te gaan. De deelnemers kiezen een thema en gaan hiermee aan de slag. De thema’s zijn erg verschillend, zoals voeding, sport en bewegen of roken en alcoholverslaving. Vervolgens moeten scholen dit thema structureel en integraal doorvoeren en borgen in het eigen beleid.” Meer informatie over het project Gezonde School vindt u op deze website.  

NOC*NSF
Gerda Op Het Veld, adviseur Jeugd, Sport en Onderwijs van NOC*NSF benadrukt nogmaals dat scholen lokaal oplossingen moeten verzinnen om een goed aanbod te ontwikkelen. “Veel initiatieven zijn aanbodgericht. De scholen kijken naar wat er voor handen is. Ze houden geen rekening met de vraag van de kinderen. NOC heeft samen met de sportbonden een aanbod ontwikkelt, maar dat moet wel lokaal worden doorgevoerd. De vraag van de school is leidend.”

Vervolgens noemt Gerda drie aansprekende voorbeelden van Sport en een Gezonde Leefstijl op brede scholen in Nederland. “Brede school Noorderlicht in Wijchen was de eerste school die het vignet Gezonde School kreeg. De vraag die ze zichzelf iedere keer weer stellen, is: Wat kunnen we als brede school voor de wijk betekenen? Ze kijken daarbij ook buiten de school en werken samen met de kinderopvang, de wijk en de ouders. Verder hebben ze een beweegteam in het leven geroepen, waar ook buurtsportcoaches in zitten. Een ander goed voorbeeld is brede school Rosmolenwijk in Zaandam. Deze school heeft een duidelijke visie over de Gezonde School. Ze werken met de Lekker Fit-aanpak en zetten samenwerkingsverbanden op met onder andere de waterleidingmaatschappij en de plaatselijke Albert Heijn. Het laatste aansprekende voorbeeld is de Brede Buurtschool de Krullevaar in Den Haag. Deze school heeft zich tot doel gesteld om de activiteiten die ze na school organiseren structureel door te voeren in de buitenschoolse opvang. Daarbij is een goede samenwerking met de kinderopvang natuurlijk van groot belang. De school luistert naar de behoefte van de wijk en is daarom een echte buurtschool.”

Discussie
De deelnemers van het Netwerk Sport en een Gezonde Leefstijl concluderen na de presentaties dat het sportaanbod afgestemd moet zijn op de vraag van de kinderen en de wijk. Eén van de deelnemers heeft hierop nog een aanvulling. “Een duidelijke visie is daarbij van groot belang. Je moet eerst een visie hebben, dan pas moet je gaan kijken van welke subsidies je gebruik wilt maken. Als de subsidies leidend zijn en deze komen op een gegeven moment te vervallen, sta je met lege handen. Je had immers geen visie op je sportactiviteiten.” 

Een andere deelnemers vraagt zich af hoe hij het aanbod structureel kan maken. Adviseur Yvette Vervoort antwoordt: “Daarbij is het van groot belang dat de financiën voor de lange termijn op orde zijn. Schooldirecteuren en bestuurders moeten keuzen maken.” Weer een andere deelnemer vult aan: “Maar het begint met de wil. Als je sport echt heel belangrijk vindt, dan vind je altijd wel een weg.”

Meer informatie over het Netwerk Sport en een Gezonde Leefstijl vindt u op deze pagina

Delen:

javhide.com sexsut.com