Thema: Wet- en regelgeving

Week van het passend onderwijs

24 maart 2014

Vanaf 1 augustus wordt het passend onderwijs ingevoerd. Om ouders en leraren hierop voor te bereiden vindt van 24 tot en met 28 maart de Week van het passend onderwijs plaats. Scholen geven in deze week informatie over wat komen gaat. 

Met de invoering van het passend onderwijs worden scholen verplicht om iedere leerlingen die zich bij de school aanmeldt een plek aan te bieden. Dat geldt ook voor leerlingen die speciale aandacht nodig hebben. De school moet iedere leerling aannemen of een plekje zoeken bij een school voor speciaal onderwijs. Het 'rugzakje' verdwijnt en de regio gaat het budget verdelen tussen de scholen. Doel van het passend onderwijs is dat zoveel mogelijk leerlingen een plek krijgen op een reguliere school. Uiteraard met de ondersteuning die ze nodig hebben. 

Op de bijeenkomst Passend Onderwijs, die {breed} onlangs organiseerde, gaf professor Jo Hermans aan voorstander te zijn van het passend onderwijs. Volgens hem is het goed als kinderen waar 'iets' mee is, zoals een leerlingen met ADHD, zich in een gewone klas beter ontwikkelen dan op het speciaal onderwijs. Tegelijkertijd presteren ook zijn klasgenoten niet minder op het gebied van rekenen en taal. Hun sociale vaardigheden ontwikkelen zich zelfs beter als er een leerling met ADHD in de klas zit. Staatssecretaris van Onderwijs, Sander Dekker, zegt: "Voor kinderen die al ondersteuning krijgen of op een school voor speciaal onderwijs zitten, zal er niet veel veranderen, maar voor kinderen die voor het eerst in aanmerking komen voor ondersteuning soms wél. De Week van passend onderwijs is een uitgelezen kans voor ouders, leraren en scholen om hierover het gesprek aan te gaan."

Het passend onderwijs gaat in per 1 augustus. De afgelopen maanden hebben scholen hierover op regionaal niveau werkafspraken gemaakt. Welke begeleiding kunnen scholen bieden? Wanneer wordt een leerling naar een school voor speciaal onderwijs doorverwezen? Leraren en ouders willen nu graag weten hoe passend onderwijs er bij hen op school en in de regio uit komt te zien. Leraren kunnen dan afspraken maken op school over hun taken en bijvoorbeeld een extra opleiding, ouders weten welke scholen geschikt zijn voor hun kind en hoe de aanmelding verloopt.

Delen:

javhide.com sexsut.com