Thema: Talentontwikkeling

Verslag Gluren bij de buren – Integraal Kindcentrum

25 maart 2014

De eerste Gluren bij de buren van 2014 zit er alweer op. Het Landelijk Steunpunt bezocht onlangs twee integrale kindcentra in het zuiden van het land. Een bus vol geïnteresseerden nam een kijkje op Kindercampus De Vuurvogel in Tilburg en Kindcentrum De Ontdekking in Oosterhout. 

Kindercampus De Vuurvogel-Tilburg
Kindercampus De Vuurvogel ligt midden in het centrum van Tilburg. Ingrid van Beuzekom, ambassadeur van {breed}, is directeur van dit integraal kindcentrum. In De Vuurvogel werken Stichting Opmaat, een organisatie die onderwijs aanbiedt in Tilburg, en kinderopvangorganisatie Kinderstad nauw samen. “Eigenlijk zijn deze twee organisaties één.” 

Geschiedenis
Ingrid vertelt over de geschiedenis van De Vuurvogel: “Deze school was vroeger in twee gebouwen gevestigd. Ik was toen ook al directeur van de school. Acht jaar geleden kwamen er plannen voor nieuwbouw. De gemeente Tilburg wilde hier graag een integraal kindcentrum vestigen.” In 2009 begon men met de bouw. Ingrid: ”Tijdens het bouwproces intensiveerde de samenwerking met de kinderopvang.” Opmaat en Kinderstad hebben Ingrid gevraagd om het hele kindcentrum aan te gaan sturen. “Daar stemde ik mee in. Mijn instelling was meteen: we moeten meer met en van elkaar leren.” Ook voor Ingrid begon een heel nieuw tijdperk. “Ik had helemaal geen kennis van kinderopvang en moest me daar dus volledig op storten. Ik heb overigens wel een inwerktraject gevolgd.”

In januari 2011 startte De Vuurvogel. “De Vuurvogel is een pilot van Opmaat en Kinderstad. Zowel de onderwijs-, als de kinderopvangorganisatie boden begeleiding aan. Alleen was er geen ervaring. ”Omdat we een nieuwe kinderopvanglocatie gingen opzetten, mocht ik een heel nieuw team samenstellen. We kregen maar liefst 150 sollicitaties van mensen die interesse hadden in deze Kindercampus, waar onderwijs en kinderopvang nauw samenwerken. Het oude team van de vorige school bleef wel en daar kon ik dus niet vernieuwen.” De samenwerking tussen de leraren en de pedagogisch medewerkers was in het begin niet meteen heel intensief. “Maar we hadden één teamkamer en langzaamaan ontstonden er informele contacten. Inmiddels hebben we een aantal formele overleggen, teamuitjes enzovoorts. Maar in het begin vond ik het belangrijk om de samenwerking vanzelf te laten groeien.”

Eén directeur
Ingrid heeft als directeur van De Vuurvogel de integrale leiding over het ikc. Zij krijgt betaald volgens de cao van het onderwijs. Zij is voor de ene helft (twee dagen) in dienst van Stichting Opmaat en wordt voor de helft (ook twee dagen) gedetacheerd vanuit de kinderopvangorganisatie Kinderstad. Ingrid krijgt haar salaris van Opmaat, die de helft van het salaris – plus de 21% procent BTW – weer terughaalt bij Kinderstad. De directeur, die overigens de enige is met deze constructie, zegt: “Voor Kinderstad ben ik een dure kracht, want zij moeten een directeur betalen naar de cao van het onderwijs. Bovendien komt daar nog eens 21 procent BTW bij.” Ingrid zegt respect te hebben voor het lef van Kinderstad. “Deze kinderopvangorganisatie durft echt te pionieren. En dat zie je terug in alle lagen; de bestuursleden, de directie en de teams van de kinderopvang. Toen we hier begonnen, was er namelijk nog geen kinderopvangorganisatie. We begonnen dus met nul kinderen. Het was nogal een risico dat Kinderstad nam.”

Van Beuzekom heeft geregeld overleg met Opmaat en met Kinderstad en moet aan beide organisaties verantwoording afleggen. ”Ik denk dat het in een integraal kindcentrum het beste is om één functie te hebben om alles aan te sturen. Dat kunnen in mijn ogen best twee verschillende mensen zijn;  als ze maar hetzelfde functieprofiel hebben. Als je werkt met een onderwijsdirecteur en een directeur kinderopvang, dan weten ze niets van elkaars werkveld. Ik weet van allebei alles. Nou ja, in ieder geval heel veel.” 

Kijkje in de keuken
De samenwerking op De Vuurvogel is inmiddels erg intensief. Zo mogen de school en de kinderopvang gebruik maken van elkaars ruimtes. Volgens Ingrid gebeurt dit wel, maar niet iedere dag. “Dat heeft ook te maken met het gebouw. Als we nu een nieuw gebouw zouden neerzetten, zouden we het helemaal anders inrichten.” Verder heeft Ingrid het project ‘Kijkje in de keuken’ ingevoerd. “De pm’ers komen kijken in de les en de leraren nemen een kijkje op de kinderopvang. Na zo’n bezoek bespreken we met elkaar de tips en tops.”

Ouders
De Vuurvogel heeft een Kindercampusraad. De medezeggenschapsraad en de oudercommissie zijn samengevoegd in één overlegorgaan. Hierin zijn vier ouders, twee personeelsleden vanuit het onderwijs en twee personeelsleden van de kinderopvang vertegenwoordigd. 

Ingrid heeft onder ouders gemerkt dat de term ‘integraal kindcentrum’ niet zo goed ligt. “Daarom heten wij Kindercampus De Vuurvogel.” De directeur stelt dat ouders echt kiezen voor De Vuurvogel. “De overgang van de peuterspeelzaal/kinderdagverblijf naar de school en kinderopvang vinden ze vanzelfsprekend. Op de buitenschoolse opvang van De Vuurvogel zitten overigens alleen maar kinderen van deze school. Dat is bij ons ook de regel. Er gaan zo’n tachtig kinderen naar de bso. Op onze voorschoolse opvang zitten ook kinderen van een andere school. En we hebben 45 kinderen op de peuterspeelzaal.”

Pedagogische visie
De Vuurvogel heeft niet alleen één directeur, één gebouw, één medezeggenschapsorgaan etc. Er is ook één pedagogische visie. Ingrid vertelt: “Mijn visie, die ik had op het onderwijs, heb ik nu ook doorgevoerd in de kinderopvang. Voor de kinderen van 0-6 jaar richten wij ons op spelend leren en voor de kinderen van 7-13 jaar op ontwikkelend leren. Openheid naar ouders speelt daarbij een grote rol.”

Doelen voor de toekomst
Als Ingrid naar de toekomst kijkt, wil ze vooral meer personeel gaan uitwisselen. “Ik wil graag dat de pm’ers in de klas helpen en dat de leraren tijdens de kinderopvang actief zijn. Daarnaast wil ik de komende tijd werken aan het schoolplan. Dat moet een campusplan worden.”

Kindcentrum De Ontdekking – Oosterhout
Na het bezoek aan De Vuurvogel ging de groep deelnemers van Gluren bij de buren naar de tweede school, Kindcentrum De Ontdekking in Oosterhout. Gastvrouw aldaar was Nicole Hanegraaf, directeur van het integrale kindcentrum en eveneens ambassadeur van {breed}. “Wij willen een school zijn waar je zelf kind had willen zijn.”

Nicole Hanegraaf begint haar verhaal met Winki, de mascotte van de school. “Winki is het kind van de toekomst. Bij alles wat wij doen, vragen wij ons af wat Winki ervan zou vinden. Helpt het bij de ontwikkeling van Winki? Groot worden op De Ontdekking is als een avontuurlijke reis met veel interessante ontmoetingen en ervaringen. In uitdagende activiteiten gaan we op zoek naar onze mogelijkheden. Aan het eind van de reis stappen we met een rijk gevulde rugzak vol vertrouwen de grote wereld in.”

Ontwikkelingsgericht onderwijs
De Ontdekking is een ontwikkelingsgericht kindcentrum. Nicole: “Wij bieden dus ontwikkelingsgericht onderwijs aan. We focussen niet op wat een kind niet kan, maar we kijken juist naar wat hij wel kan. Waar is hij goed in? Wat heeft hij nodig? En hoe kunnen we onze kinderen hierbij helpen? De zone van naaste ontwikkeling is leidend.” Net als vele andere ontwikkelingsgerichte scholen, werkt De Ontdekking met thema’s. “Daarbij zijn we heel erg gericht op de buurt. We betrekken de buurt bij alles wat we doen en vormen daardoor steeds meer een bruisend hart in de wijk. Verder hebben wij cultuur en natuur hoog in het vaandel staan. We willen open naar de wereld kijken, de wereld samen ontdekken en samen voor de wereld zorgen.”

De Ontdekking bestaat uit een voorschool (Delta-onderwijs), een basisschool (Delta-onderwijs), een kinderopvang (Stichting Kinderopvang Oosterhout), een consultatiebureau en een Centrum voor Jeugd en Gezin. 

Geschiedenis
De Ontdekking is de opvolger van de Rooms-Katholieke school De Wingerd en is het middelpunt van de wijk Oosterheide-Zuid. Nicole vertelt dat het aantal jaar geleden niet zo goed ging met De Wingerd. “In 1996 had De Wingerd 451 leerlingen. In 2009 waren dat er nog maar 223.” In 2002 werd De Wingerd een zwakke school. “Het was in de loop der tijd een zwarte school geworden. Op een gegeven moment was 85 procent van de onderbouwleerlingen allochtoon.”Het bestuur van de school besloot in 2009 De Wingerd uit het slop te trekken gaf de school een opdracht. Binnen een jaar moest De Wingerd een integraal kindcentrum worden. Nicole was toen net aangesteld als directeur. “We kregen vijf jaar de tijd om de school er weer bovenop te krijgen. De school moest weer een afspiegeling van de wijk worden. Daarvoor moesten we het imago van de zwarte school doorbreken en de ouders en buurtbewoners binnenhalen. We wilden het ontwikkelingsgerichte onderwijs behouden en de schoolleiding hield de aansturing van de school.”

Hoe gaat het nu?
Omdat de school duidelijk wilden communiceren dat het gebouw een nieuwe functie had en dat er integraal gewerkt werd met verschillende organisaties, kreeg de school een nieuwe naam, De Ontdekking. Volgens de directeur volgen momenteel 235 kinderen onderwijs op de school. “En dat aantal neemt ieder jaar toe. We hadden eerst zes dagdelen op de voorschool, dat zijn er nu veertien. Alles bij elkaar hebben we dagelijks zo’n driehonderd kinderen in het gebouw.” Intussen heeft De Ontdekking één inschrijfformulier en één intake-procedure. Daarnaast zijn er studiemomenten voor het hele team, hebben alle medewerkers hetzelfde e-mailadres (@ontdekking.net) en houden alle medewerkers zich aan het scholingsplan voor de kinderen van 0 tot 13 jaar. Tot slot wisselen de school en de opvang personeel uit. De pm’ers doen mee in de school en in de voorschool. 

Pionieren
Om zover te komen hebben Nicole en haar collega’s flink moeten pionieren. “In de eerste fase hebben we een draagvlakteam opgestart. Daarnaast vond ik het contact met de ouders erg belangrijk. We hebben een aantal vaders en moeders ouderambassadeur gemaakt. Zij vertelden andere ouders uit de wijk waarom zij hun kinderen naar De Ontdekking stuurden. Ouders kwamen met mooie redenen waarom zij dit deden: dat wij een heel betrokken team hebben, er een warme sfeer hangt, hier goed onderwijs wordt gegeven en het belangrijkste: het kind staat altijd centraal.” Daarnaast wilde Nicole de beeldvorming van de school veranderen. Daarvoor had ze geregeld contact met de media. Bovendien riep ze mascotte Winki in het leven. 

Verbouwen
De oude Rooms-Katholieke school De Wingerd moest in een mum van tijd omgebouwd worden tot een modern kindcentrum. “Samen met ouders, leraren en andere leden van het team hebben we oude leslokalen omgebouwd tot huiskamer voor de BSO, foto-/ filmstudio, ruimte voor opvang en slaapzalen voor de allerkleinsten. Iedereen nam gewoon een kwast in de hand en ging aan de slag.” Hoe hebben jullie dat allemaal voor elkaar gekregen, vraagt één van de deelnemers van Gluren bij de buren. “Dat vraag ik me ook wel eens af,” grapt Nicole. “Maar ik denk dat je het gewoon moet doen. Niet te lang nadenken over wat er allemaal verkeerd kan gaan. Gewoon aanpakken. Onze kippen zijn daar ook een voorbeeld van. Op een gegeven moment hadden kinderen bedacht dat ze graag kippen wilden. Toen die kippen er eenmaal waren, kwamen we erachter dat er best veel bij de verzorging komt kijken. Bijvoorbeeld:  Wie verzorgt ze in het weekend en in de vakanties? Daar hadden we van tevoren helemaal niet zo over nagedacht. Maar eigenlijk komt het altijd gewoon goed!”

Meer dan taal en rekenen
Tijdens de rondleiding door De Ontdekking wordt duidelijk dat de school niet alleen aandacht besteedt aan rekenen en taal. De kinderen ontwikkelen zich op nog veel meer terreinen. De talenten van de kinderen zijn echt het uitgangspunt. Nicole: “We hebben een schooltuin met een vijver, een insectenhotel, kippen en konijnen. Daarnaast hebben we een heerlijke speelomgeving buiten, waar de kinderen lekker kunnen spelen. In de lettertuin kunnen kinderen onder andere boeken lezen en in de foto- en filmstudio gaan de leerlingen aan de slag met fotografie en films. In onze muziekstudio kunnen de muzikale kinderen hun kunsten vertonen.” Tot slot leidt Nicole de deelnemers van Gluren bij de buren naar het kunstatelier. Terwijl de ‘gidsen’ de rondleiding geven, zorgen andere leerlingen dat de volgende tentoonstelling op tijd af is. Uiteraard heeft het kunstatelier ook een winkeltje waar de bezoekers zelfgemaakte voorwerpen kunnen aanschaffen. De grote groep deelnemers van Gluren kunnen de schaaltjes, boekjes en andere prulletjes niet laten liggen en trekken massaal de portemonnee. Weer andere leerlingen, die verantwoordelijk zijn voor de verkoop van de voorwerpen, staan bij de kassa om het geld in ontvangst te nemen. Eén van de deelnemers van Gluren concludeert: “Ik had graag op jullie school gezeten. Dat is jullie alvast goed gelukt.”

Delen:

javhide.com sexsut.com