Thema: Wet- en regelgeving

Onderwijsraad: 'Toezicht moet gericht zijn op brede onderwijskwaliteit'

14 april 2014

Leerwinst en toegevoegde waarde zeggen niet genoeg over de kwaliteit van de school. Ook moeilijk meetbare onderdelen van de ontwikkeling, zoals sociale vaardigheden en zelfstandig werken moeten hierbij een rol spelen. Dat stelt de Onderwijsraad in een advies aan het kabinet. Scholen kunnen de meetbare ontwikkeling wel gebruiken om hun onderwijs te verbeteren.

Scholen houden vandaag de dag de ontwikkeling van de leerlingen nauwlettend in de gaten. Om de toegevoegde waarde in een bepaald vak te kunnen vaststellen, moeten toetsresultaten van leerlingen over een langere periode met elkaar én met de achtergrondgegevens van leerlingen in verband worden gebracht. Deze toetsresultaten zeggen echter niet genoeg over de kwaliteit van de school. Voor een compleet beeld over deze kwaliteit moet men ook kijken naar sociale vaardigheden en zelfstandig werken. In een advies aan het kabinet schrijft de Onderwijsraad: "De raad vindt dat leerwinst en toegevoegde waarde goede instrumenten zijn om scholen te helpen hun onderwijs te verbeteren. Ze zijn echter níet bruikbaar voor een oordeel over de kwaliteit van de school als geheel. Toegevoegde waarde zegt alleen iets over die dimensies van het onderwijs die gemeten kunnen worden met valide toetsen, zoals taal en rekenen. De brede ontwikkeling van leerlingen, waarbij ook non-cognitieve vaardigheden een rol spelen, wordt niet meegenomen. (...)  Tot slot kan toegevoegde waarde als beoordelingsinstrument ongewenst strategisch gedrag uitlokken. Scholen kunnen zich vooral gaan richten op toetsbare onderwijsonderdelen en andere veronachtzamen."

De Onderwijsraad adviseert het kabinet en de Onderwijsinspectie het toezicht anders in te richten. "Het toezicht moet gericht zijn op méér dan wat opbrengstindicatoren meten, dus op de brede kwaliteit van het onderwijs, en het moet bevorderen dat deze brede kwaliteit verbetert. Daarvoor is een betere balans nodig tussen opbrengst- en procesindicatoren – nu ligt de nadruk te veel op de eerste. Scholen moeten ruimte krijgen om een inhoudelijke dialoog te voeren met de Inspectie over de omstandigheden die hebben geleid tot de resultaten."

Delen:

javhide.com sexsut.com