Thema: Wet- en regelgeving

Deel kopgroep wethouders zwaait af

14 april 2014

De kopgroep wethouders voor kindcentra is een groep vooruitstrevende wethouders die zich vanuit hun gemeente inzetten voor de vorming van integrale kindcentra. Met de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug zwaait een aantal wethouders af. Daarnaast is er weer ruimte voor nieuwe wethouders. 

In de laatste nieuwsbrief schrijft de koplopersgroep dat in sommige gemeenten de laatste jaren veel progressie is geboekt. De groep schrijft: "Voornemens werden verder uitgewerkt en bekrachtigd, zoals in Hengelo. Daar werd afgelopen najaar een IKC nota vastgesteld door het college en de raad, volgend op jarenlange investering in Brede Scholen 0-12. In Borger-Odoorn werd samenwerking verder onderstreept door een convenant, dat onlangs door alle deelnemende partijen werd ondertekend. (...) In Zaanstad zijn voorschoolse voorzieningen reeds geharmoniseerd door beleidsregels die het integraal kindcentrum in het achterhoofd houden. Peuterspeelzalen kunnen nu alleen nog subsidie ontvangen als ze samenwerken met een school. Om verdere integratie te bevorderen zijn er pilots gestart met een aantal enthousiaste voorlopers. Doel is om elkaar en anderen in het veld te stimuleren."

De wethouders schrijven in de nieuwsbrief dat ze allemaal profijt hebben gehad van de samenwerking. "Reeds uitgewerkte ideeën konden worden verscherpt en ervaringen werden uitgewisseld. In sommige gemeenten was het beleidsproces al in een vergevorderd stadium, zoals in Zaanstad, maar werkbezoeken bleven inspireren. Door kennisdeling en de klankbordfunctie van de groep, werd de relatie van het IKC met andere thema’s duidelijk. De verbindingen met de transitie van de jeugdzorg, passend onderwijs en voor- en vroegschoolse educatie werden beter zichtbaar."

Overigens was de koplopersgroep niet alleen op lokaal niveau actief. Op landelijk niveau voerde het een stevige lobby. Wethouder Janneke Oude Alink van de gemeente Hengelo: "De kopgroep gaf me extra strijdlust om te blijven pleiten, zowel lokaal als ook landelijk, voor beter beleid voor een basisvoorziening voor kinderen."

Op 25 juni komt de wethoudersgroep wederom bij elkaar. Dan worden de nieuwe leden geïnstalleerd. 

Delen:

javhide.com sexsut.com