Thema: Wet- en regelgeving

Nieuwe handleiding 'Continue screening kinderopvang'

22 april 2014

Het ministerie van Sociale Zaken, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en vele andere partners hebben onlangs een nieuwe handleiding ‘Continue screening kinderopvang’ uitgebracht. Hierin staat beschreven hoe kinderopvangorganisaties met deze screening aan de slag kunnen. 

Sinds de invoering van de continue screening moet iedereen die werkzaam is in de kinderopvang een VOG (Verklaring Omtrent het Gedrag) kunnen tonen. Daarnaast moeten huisgenoten van gastouders een dergelijke verklaring hebben. Door deze continue screening zijn 66 mensen, die in het verleden iets crimineels hebben gedaan, in 2013 hun baan in de kinderopvangsector kwijtgeraakt. 

Door de continue screening wordt de directie van de kinderopvang op de hoogte gesteld van het verleden van haar (nieuwe) medewerkers. Maar wat gebeurt er als een medewerker nu een overtreding maakt? Wie wordt daarvan op de hoogte gesteld? En wat moet een kinderopvangorganisatie vervolgens ondernemen? Deze en vele andere vragen worden beantwoord in deze nieuwe handleiding. 

U kunt de handleiding 'Continue screening kinderopvang' hier downloaden. 

Delen:

javhide.com sexsut.com