Thema: Ouderbetrokkenheid

Advies: 'Goede medezeggenschap in het onderwijs'

28 april 2014

De PO-Raad, VO-Raad, de Algemene Vereniging Schoolleiders, CNV Onderwijs, Algemene Onderwijsbond, Federatie van Onderwijsvakorganisaties en ouderorganisaties hebben een advies uitgebracht waarmee scholen hun medezeggenschap kunnen versterken. De kern van het advies is dat ouders, leerlingen en de school goed moeten samenwerken. 

De PO-Raad stelt op haar website dat goede medezeggenschap bijdraagt aan goed onderwijs. “Goede medezeggenschap in het onderwijs is belangrijk, omdat het schoolbesturen scherp houdt en zo verbetert.” Om de medezeggenschap op scholen verder te ontwikkelen hebben PO-Raad, VO-Raad, de Algemene Vereniging Schoolleiders, CNV Onderwijs, Algemene Onderwijsbond, Federatie van Onderwijsvakorganisaties en ouderorganisaties een advies uitgebracht. Scholen en schoolbesturen kunnen met dit advies aan de slag om hun medezeggenschap te verbeteren en zo de samenwerking binnen de school te ontwikkelen. 

In het advies zijn een twintigtal afspraken opgenomen, zoals: ‘We zijn elkaars relevante overlegpartners’, ‘Ieders mening telt’, ‘We maken een jaarplanning’ en ‘we informeren elkaar zo volledig mogelijk’. 

U kunt het advies ‘Goede medezeggenschap in het onderwijs’ downloaden via de website van de PO-Raad

Delen:

javhide.com sexsut.com