Middelbare scholen mogen onderwijstijd flexibeler inzetten

23 mei 2014

Scholen in het voortgezet onderwijs mogen de verplichte leertijd flexibeler verspreiden. Tegelijkertijd worden scholen vrijer om het eigen onderwijsprogramma aan te passen aan de eigen onderwijsvisie en de behoefte van de leerlingen. Dat heeft het kabinet onlangs bekend gemaakt. 

Scholen werken vandaag de dag met een urennorm per leerjaar en per leerling. Als de nieuwe wet doorgaat, krijgen opleidingen een urennorm. Scholen kunnen dan zelf bepalen hoe ze deze verdelen over alle jaren die een middelbareschoolopleiding duurt. Overigens kunnen scholen niet een extra vrije dag in plannen, want het minimale aantal dagen waarop leerlingen naar school moeten, blijft hetzelfde. 

De staatssecretaris van Onderwijs, Sander Dekker, zegt: “Met de wet modernisering onderwijstijd ontstaat meer ruimte voor maatwerk en flexibiliteit, bijvoorbeeld voor het bestrijden van achterstanden of juist voor het stimuleren van excellentie. Een snelle leerling kan lestijd die overblijft gebruiken voor andere vakken of voor een stage. Een leerling met een achterstand kan eerst een intensiever rooster volgen en vervolgens gewoon meedraaien.”

Delen:

javhide.com sexsut.com