Thema: Ouderbetrokkenheid

Kinderopvang: meer inspraak voor ouders en stijging toeslag

26 mei 2014

De kinderopvangtoeslag gaat omhoog. Dat heeft de minister van Sociale Zaken, Lodewijk Asscher, bekend gemaakt. De toeslag wordt geïndexeerd naar de loon- en prijsontwikkeling. Bovendien krijgen ouders meer inspraak. Dat is goed nieuws voor de kinderopvangsector, die de afgelopen tijd vooral slecht nieuws te verwerken kreeg. 

Met de stijging van de kinderopvangtoeslag zijn de nieuwe maximale vergoeding voor de uurtarieven bekend. Voor de dagopvang bedraagt deze vergoeding 6,84 euro per uur, voor de buitenschoolse opvang 6,38 euro en voor de gastouderopvang 5,48 euro per uur. Het gaat om een stijging van resp. 14, 13 en 11 cent. De stijging van de kinderopvangtoeslag volgt op een jaar waarin de uurtarieven werden bevroren. Veel ouders haalden de afgelopen tijd hun kinderen van de opvang, onder andere omdat het te duur werd. Tegelijkertijd werd bekend dat het ministerie van sociale zaken in 2012 en 2013 vijfhonderd miljoen euro minder aan kinderopvangtoeslag had besteed dan begroot. 

Met het bekendmaken van de stijging van de kinderopvangtoeslag bracht het ministerie ook het bericht naar buiten dat de positie van ouders met kinderen op de kinderopvang wordt versterkt. Zo mogen oudercommissies zich in de toekomst niet alleen uitspreken over de uurprijzen, maar ook over de pedagogische kwaliteit van hun kinderopvanginstelling. Hierover vinden twee keer in het jaar gesprekken plaats. Daarnaast worden alle resultaten van de handhaving gepubliceerd op www.landelijkregisterkinderopvang.nl. Ouders kunnen hier lezen wat de bevindingen van de GGD zijn en wat de gemeente hiermee gedaan heeft. 

Tot slot moet alle kinderopvangorganisaties zich per 1 juli 2015 aansluiting bij de Stichting Geschillencommissie. Deze commissie bemiddelt als ouders en kinderopvangorganisaties een geschil hebben. Ouders kunnen er een klacht indienen, waarna de Stichting een bindende uitspraak doet. 

Delen:

javhide.com sexsut.com