Thema: Talentontwikkeling

21st century

27 mei 2014

source link enter site

what is the best essay writing service Afgelopen week verscheen het advies ' Een eigentijds curriculum' van de Onderwijsraad. In dit advies benadrukt de raad het belang van zogenoemde vaardigheden van de 21ste eeuw, zaken als ICT- geletterdheid, probleemoplossend vermogen, kritisch denken, creativiteit, sociale vaardigheden en culturele geletterdheid. Als u mijn blogs volgt dan zal u niet verbaasd zijn dat dit advies mij als muziek in de oren klinkt!

mba essay writing services Schreef ik niet eerder, het hangt in de lucht? Vorig jaar al concludeerden de Europese onderwijsraden dat de brede school, vanwege zijn aandacht voor brede ontwikkeling, samenwerking en stimuleren van andere dan cognitieve vaardigheden een kansrijke route richting de school van de toekomst is. Als adviseurs van {breed} zien we dat brede scholen en integrale kindcentra, na een zoektocht richting samenwerking, nu meer en meer planmatig met de inhoudelijke vormgeving aan de slag gaan, of willen gaan. Of dat ze daar al concreet invulling aan geven; blader maar eens door ons ambassadeursbestand!

help writing an argumentative essay Was het telepathie, of gewoon omdat we zoveel signalen uit ons werkveld oppikken? Feit is dat in februari van dit jaar, een historisch gesprek - naar nu blijkt – plaatsvond  tussen Frank Studulski van Sardes en ondergetekende. Ons gesprek ging over de invulling van het tiende brede schoolcongres, dat we samen met Logacom organiseren. Aan het einde concludeerden we dat de jubileumeditie van het congres als thema ‘de vaardigheden voor de 21ste eeuw’ krijgt. Dat blijkt nu dus een schot in de roos, de 21st century skills worden hot!

help with essay papers We zitten in de prille voorbereiding, het duurt nog even, maar noteert u vast in uw agenda: 23 april 2015. Tiende brede schoolcongres met als centrale thema de 21th century skills. U gaat er nog veel over horen en lezen, maar 1 ding beloof ik u: we gaan die skills voor onze brede scholen concreet maken! Samen met u en heel veel sprekers. Zodat we aan die skills, ieder op eigen wijze en naar eigen behoefte, handen en voeten kunnen geven.

cheapest essays writing services De Onderwijsraad koerst intussen onverstoorbaar verder, consequent en met de blik op de toekomst. Of zoals Paul Biegel dat ooit zo mooi beschreef in zijn De kleine Kapitein: 'wijdbeens, met zijn ogen op de kim'. Minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker laten in het NRC als reactie op het advies optekenen dat 'rekenen en taal belangrijk blijven. Juist de vraag wat we kinderen verder mee willen geven, is een heel lastige.'

Ik ben van mening dat u en ik, met onze skills en ervaring, het ministerie uitstekend kunnen helpen bij het beantwoorden van deze vraag. Creativiteit, probleemoplossend vermogen, kritisch denken, samenwerken, communiceren... De 21ste eeuw is nu echt begonnen! Denkt u mee?

Job van Velsen
projectleider Landelijk Steunpunt Brede Scholen
jobvanvelsen@bredeschool.nl 

Delen:

Nieuw boekje

Een nieuw praktisch boekje! Als hulp en inspiratiebron. Over werken aan en in een kindcentrum. Juist voor hen die dagelijks werken voor kinderen.
Bestel het http://aggs.school.nz/?education=do-my-essay-for-cheap http://aggs.school.nz/?education=college-scholarship-essay-help hier.

Op de kaart

kaart van alle Brede Scholen en IKC's. Staat u er al bij?

Twitter (breed}!

{Breed}, tweewekelijks in uw mailbox! U kunt zich hier aanmelden.

javhide.com sexsut.com