Thema: Zorg

Voor de Jeugd-dag gaat over jeugdzorg

05 juni 2014

De Vereniging Nederlandse Gemeenten organiseert in samenwerking met de ministeries van VWS, Veiligheid en Justitie en OCW op 27 oktover de ‘Voor de Jeugd-dag’ in Amsterdam. Onderwijsbestuurders, wethouders, gemeenteambtenaren en professionals uit de zorg, het onderwijs en de kinderopvang komen samen om te praten over de jeugdzorg.

Tijdens de Voor de Jeugd-dag kunnen de bezoekers elkaar inspireren, ontmoeten en ideeën uit wisselen rond de transitie van de jeugdzorg. Er zijn lezingen, workshops en vele informele ontmoetingen. 

De organisatie van de Voor de Jeugd-dag is nog op zoek naar interessante en inspirerende bijdragen voor workshops, debatten, lezingen of andere creatieve sessies. Wilt u een bijdrage leveren gebaseerd op persoonlijke verhalen en voorbeelden uit de praktijk, die gaan over de transitie Jeugd en passend onderwijs? Of heeft u ideeën over de hulp en ondersteuning aan kinderen, jongeren en gezinnen verbeterd kunnen worden? Kortom: heeft u wensen over wat u dit jaar absoluut wilt zien op de Voor de Jeugd-dag? Laat dit dan weten via www.voordejeugddag.nl/idee. 

Thema's

Zorg

Delen:

javhide.com sexsut.com