Thema: Zorg

Meer kinderen gaan naar speciaal onderwijs

10 juni 2014

Steeds meer kinderen gaan naar een school voor speciaal onderwijs. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek en het ministerie van Onderwijs. In het voortgezet onderwijs is de stijging groter dan in het basisonderwijs.

De Volkskrant schrijft dat meer dan 70.000 leerlingen vandaag de dag naar een speciale school gaan. Tien jaar geleden waren dat er nog 55.000 en begin jaren negentig volgden maar 30.000 onderwijs op een speciale school. Leerlingen die extra aandacht nodig hebben, omdat ze bijvoorbeeld doof, langdurig ziek of gehandicapt zijn, krijgen op speciaal onderwijs. Op een speciale school zijn de klassen kleiner en krijgen de kinderen meer aandacht. 

De groei van het aantal speciale leerlingen is in het primair onderwijs minder spectaculair dan in het voortgezet onderwijs. Een woordvoerder van de PO-Raad zegt in de Volkskrant dat dat te maken heeft met het feit dat basisscholen steeds vaker proberen om speciale leerlingen in een gewone klas te plaatsen. “We kijken kritischer; is het echt nodig dat dit kind speciaal onderwijs volgt?” 

Een woordvoerder van de VO-Raad noemt twee redenen voor de stijging van het aantal kinderen in het speciaal voortgezet onderwijs. “Er wordt binnen het basisonderwijs sneller gekeken of een kind dat speciaal onderwijs volgt, al naar het voortgezet speciaal onderwijs kan. Voorheen wachtten scholen daar langer mee, bijvoorbeeld tot een kind 14 was. Ook zie je dat kinderen zich wel redden op een gewone basisschool, maar in het voortgezet onderwijs alsnog kopje ondergaan. Ze krijgen te maken met meer vakken, meer docenten en een hoger niveau. Dat is lastiger.” 

Thema's

Zorg

Delen:

javhide.com sexsut.com