Thema: Huisvesting

Gluren bij de buren Krimp - De aanpak in de Achterhoek

16 juni 2014

Steeds meer gebieden in Nederland krijgen te maken met een krimp van het aantal leerlingen. Het Landelijk Steunpunt organiseerde over dit onderwerp onlangs een Gluren bij de buren. Tijdens een bezoek op basisschool Het Timpaan in Wehl kregen de deelnemers van Gluren uitleg over hoe deze Gelderse school de krimp aanpakt. “Het meest rampzalig scenario: gebouw platgooien en graszaad erop.”

Wehl ligt in het oosten van het land, in de buurt van Doetinchem. Alle steden in dit gebied hebben te maken met krimp. Jonge volwassenen verhuizen naar de grote stad en laten de senioren achter. De aanwas van nieuwe schoolgaande kinderen is gering en zal de komende jaren alleen maar afnemen. De regio Achterhoek heeft in de persoon van Henkjan Kok een speciale adviseur krimp aangesteld. Deze adviseur wordt betaald door gelden die onder andere ter beschikking zijn gesteld door de provincie Gelderland. Hij begeleidt scholen en gemeenten tijdens de krimp. Kok begint met het noemen van wat cijfers. “Op 1 oktober 2012 waren er in heel Oost-Gelderland 47.560 basisschoolleerlingen. Als de krimp doorzet zijn er op 1 oktober 2020 nog maar 36.430. Dat is een krimp van 23 procent. In sommige gebieden, zoals Montferland (30%), Bronckhorst (29%) en de Oude IJsselstreek (28%) ligt dat percentage nog hoger.” Kok noemt nog wat cijfers. “In 2010 waren er 205 basisscholen, dat zullen er in 2020 nog 150 zijn. Maar liefst tachtig daarvan zitten onder de opheffingsnorm. Verder zullen er in 2020 zo’n vierhonderd lokalen leeg staan en zijn er 500 fte minder arbeidsplaatsen in het basisonderwijs.”

Kok is als procesbegeleider betrokken bij de kerngroep Krimp. Vanuit zijn functie heeft Kok een aantal taken. “Ik breng partijen bij elkaar. Dat geldt bijvoorbeeld voor concurrerende scholen. In een tijd van krimp werkt concurreren niet. Scholen en organisaties moeten samenwerken. Verder introduceer ik nieuwe instrumenten voor gemeenten en onderwijs om hun keuzeprocessen te begeleiden en lever ik maatwerk richting gemeenten en onderwijs. Andere taken zijn: het aandragen van kennis en ervaring ten aanzien van de organisatie, het ondersteunen van rechtspersonen bij de uitwerking van de krimpaanpak en het ondersteunen bij communicatie en PR richting ouders, wijk en belangengroepen.” 

Terwijl de cijfers hierboven niet liegen, hebben Kok en de scholen in Oost-Gelderland een ambitieus doel voor 2020. “We streven naar een evenwichtige spreiding van kwalitatief goed onderwijs over de hele Achterhoek. Een integraal kindcentrum kan hierbij een oplossing zijn. Maar een integraal kindcentrum is niet het doel.” Volgens Kok verloopt de samenwerking met peuterspeelzalen stroef. “Zij houden erg vast aan hun eigen identiteit. Het is geen vanzelfsprekendheid dat ze aansluiten bij een IKC.”

Bij de aanpak van krimp is bewustwording het belangrijkste. Kok zegt: “Als scholen zich niet bewust zijn van de situatie waarin ze zitten, dan kan het probleem van de krimp alleen maar groter worden. Na één jaar hebben we bereikt dat scholen zich in ieder geval bewust zijn van de krimp. Wat scholen wel nog onderschatten is de snelheid van de krimp. De krimp gaat harder dan verwacht. Verder valt op dat gemeenten in het begin terughoudend waren, maar nu hun rol oppakken. Daarnaast komen de voorschoolse organisaties nu langzaam in beeld.”

Kok heeft nog een aantal punten die van belang zijn bij de aanpak van de krimp. “Besef dat niet alle partners met dezelfde snelheid werken. Soms willen scholen sneller dan de kinderopvangorganisatie, of andersom. Verder is aandacht voor gemeentelijke grensgevallen belangrijk en moet ook helder zijn wie welke rol heeft en welke verantwoordelijkheid draagt. Daarnaast moeten er goede business-modellen komen voor de aanpak van de leegstand of het faciliteren van nieuwe voorzieningen. En last but not least, de integrale benadering tussen onderwijs, welzijn en de overige partners.”

Delen:

javhide.com sexsut.com