Thema: Wet- en regelgeving

Stapsgewijze harmonisatie van peuterspeelzalen en kinderopvang

24 juni 2014

Elke peuter in Nederland verdient een kans een goede start te maken op de bassischool. Daarom moet elke peuter, en vooral die peuters die het risico lopen al snel een achterstand op te lopen, gebruik kunnen maken van een goede voorschoolse voorziening. Onlangs kondigde minister Asscher kwaliteitsmaatregelen aan over de harmonisatie van peuterspeelzalen en kinderopvang. 

De kwaliteit voor alle peuters wordt hierdoor verhoogd. In 2015 gaat het om de invoering van beroepskracht-kindratio, het vierogenprincipe en het pedagogisch beleidsplan. Vanaf 2017 moeten peuterspeelzalen met twee gekwalificeerde beroepskrachten werken. De maatregelen worden dus stapsgewijs ingevoerd.

De stapsgewijze invoering van de maatregelen brengt wel enkele risico's met zich mee, zo vindt de MOgroep. Zolang er tussen Rijk en gemeente geen overeenstemming is over de financiering van het peuterwerk voor ouders die niet beiden werken of werkloos zijn, lopen peuters het risico in bepaalde gemeenten buiten de boot te vallen. Uit het feitenonderzoek van Buitenhek blijkt dat kortdurende peuteropvang volgens de wet kinderopvang voor alle ouders, alleen kan blijven voortbestaan, als gemeenten dit mede blijven financieren.

Meer informatie over de maatregelen vindt u in de kabinetsbrief en in het rapport van Buitenhek.

Delen:

javhide.com sexsut.com