Thema: Ambassadeurs

Brede Bossche School Haren Donk en Reit

15 juli 2014

Integraal Kindcentrum De Haren, onderdeel van de Brede Bossche School, is sinds half 2014 ambassadeur. Contactpersoon is Hanneke van de Meerendonk, directeur van de school. 

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft zeven Brede Bossche Scholen binnen de gemeentegrenzen. Deze scholen werken intensief samen met de kinderopvang, sportverenigingen en andere organisaties. De Brede Bossche Scholen bieden een naschools programma, dat nauw aansluit op het schoolse programma (doorlopende leerlijn). 

Ontwikkeling tot IKC
Het Kindcentrum De Haren is het kloppend hart van de wijk Haren, Donk en Reit. De school, van oudsher bekend als de Signum Basisschool De Haren, werkt sinds 2010 samen met de kinderopvangorganisatie Kanteel. Deze organisatie heeft een kinderdagverblijf in de school, Duimelot. Sinds het begin van de samenwerking is De Haren gestart met het vormen van een integraal kindcentrum. Inmiddels zijn daar flinke stappen ingezet en is IKC De Haren een feit. De school heeft een groot aantal voorzieningen, zoals een wijktheater, een wijkplein, een ouder-kind-centrum (MEER! Met elkaar), een sporthal, een foyer, een speelplein en een computerlandschap. 

Geïntegreerd aanbod
Zowel de kinderopvang als de school maken gebruik van deze voorzieningen. Dat gebeurt vaak geïntegreerd. Activiteiten, zoals de Kinderboekenweek, vinden ook geïntegreerd plaats en worden in nauwe samenwerking aangeboden. Daarnaast hebben de school en de kinderopvang een doorgaande leerlijn gecreëerd en is er sprake van een gezamenlijke visie en een gedeeld pedagogisch kader. De tussenschoolse opvang op De Haren is volgens de MR, de teamleden en de ouders een uitstekend voorbeeld van geïntegreerd werken. 

Onderwijs en opvang wisselen zich over de hele dag goed af. Combinatiefunctionarissen werken afwisselend in het onderwijs en de kinderopvang. Daardoor kan De Haren een integraal en afwisselend dagarrangement aanbieden. 

Vreedzame School
De school en de kinderopvangorganisatie werken gezamenlijk aan de pedagogische grondhouding Vreedzame School. De teams van de school en kinderopvang komen geregeld samen tijdens bijeenkomsten. Ook activiteiten die in het kader van de Vreedzame School worden georganiseerd, zijn gebundeld. 

Leergemeenschap
Op Kindcentrum De Haren is sprake van een professionele leergemeenschap. Zo kijkt het personeel van De Haren geregeld bij elkaar in de klas. Op die manier is er één team ontstaan. Er is sprake van taak- en functiedifferentiatie. Ook binnen de onderwijs-uren. Dit was mogelijk doordat de school uitstroom van personeel had en tegelijkertijd haar formatie kon uitbreiden. 

Ook de kinderen komen wel eens in een andere groep. Zo lezen de leerlingen van de groepen 7 en 8 geregeld voor bij de peuters. De stagiairs, die op De Haren actief zijn, werken zowel in het onderwijs als de kinderopvang. Ze helpen mee bij de tussenschoolse opvang, de buitenschoolse opvang en de Klup-up. Daarnaast loopt een groep leerlingen stage binnen het Kindcentrum. Ze lopen mee bij het onderwijs, de tussenschoolse opvang, het peuterarrangement en de buitenschoolse opvang. Tot slot leren ook de MBO’ers en de HBO’ers veel van elkaar. Het gezamenlijk opleiden en werken leidt tot wederzijds begrip en als gevolg daarvan tot een beter beroepsbeeld en meer trots. 

-----

Kindcentrum De Haren 

Wijkambassadeur Noord Passend Onderwijs

Ambassadeur: Hanneke van de Meerendonk
Website: www.bsdeharen.nl 
Telefoonnummer: 073-6494758
Email-adres: hvdmeerendonk@kcdeharen.nl 

Delen:

javhide.com sexsut.com