Thema: Personeel

Magistrum Directeur Brede School

27 augustus 2014

Waarom de opleiding Magistrum Directeur Brede school / Integraal Kindcentrum? Het onderwijs heeft goed opgeleide leidinggevenden nodig. Van hen wordt verwacht dat zij met succes leiding kunnen geven aan het proces van leren, zowel voor leerlingen, leraren als managementteams. Als leidinggevende bent u verantwoordelijk voor optimale veranderingsprocessen waar het onderwijs voor staat. Het eigenaarschap van deze veranderingen, vernieuwingen dient te liggen bij de uitvoerders.

Een cruciale rol speelt de man of vrouw voor de klas, het primair proces. U stimuleert uw leerkrachten en ontwikkelt samen met hen het teamleren. Het beheersen van communicatie- en managementvaardigheden zijn cruciaal. Uw persoonlijke kwaliteiten, reflectie, dynamiek maar ook uw drive zijn essentieel. Magistrum is betrokken geweest bij totstandkoming van de nieuwe competenties voor leidinggevenden. Wij bieden u een uitdagende, verdiepende en actuele leergang aan.

Inhoud

De opleiding start met een toelatingsassessment en een intakegesprek dat wordt afgerond met een advies voor het starten met de opleiding. De opleiding verbindt elke bijeenkomt de praktijk aan actuele theorie. De opleiding zorgt voor een stevige kennisbasis op grond waarvan u keuzes kunt maken en acties kunt legitimeren. Dit doen wij door in elke bijeenkomst aandacht te besteden aan belangrijke basistheorieën uit de verschillende werkvelden en deze te verbinden aan de praktijk van de deelnemers. De deelnemers werken aan hun persoonlijk leiderschap tijdens de opleiding en op de werkplek door gericht te werken aan specifieke competenties. Deelnemers dienen een werkplek te hebben die voldoet aan de eisen van de opleiding.

De totale studielast bedraagt gemiddeld 560 uur, 20 EC’s.

Voor wie?

De opleiding is bedoeld voor HBO- of universitair opgeleiden met een leidinggevende functie, die de ambitie hebben directeur van een Brede School/IKC te worden of dit al zijn.

Toelatingseisen

U beschikt minimaal over het diploma Magistrum Basisbekwaam of vergelijkbare EC’s.

Certificering

Wanneer u aan alle eisen hebt voldaan ontvangt u het diploma Magistrum Directeur Brede School

Bron: Fontys Hogeschool

Thema's

Personeel

Delen:

javhide.com sexsut.com