Thema: Voor- en vroegschoolse educatie

VNG presenteert uitwerkingsvoorstel Peuterscenario

23 september 2014

In een brief aan minister Asscher van Sociale Zaken en staatssecretaris Dekker van Onderwijs presenteert VNG zijn uitwerkingsvoorstel voor het peuterscenario. VNG presenteerde op 12 februari jl. al een scenario, wat nu verder wordt uitgewerkt. Met dit scenario wordt een einde gemaakt aan het huidige versnipperde stelsel van voorschoolse voorzieningen.

De minister en staatssecretaris reageerden op 24 maart per brief op het eerdere scenario. Zij zijn het met VNG eens over verdere harmonisering van voorschoolse opvang. Op het punt van financiering en bestuurlijke verantwoordelijkheid verschillen de bewindslieden en VNG echter van inzicht. Laatstgenoemde onderstreept in het uitwerkingsvoorstel het belang van de inzet van gemeenten op de ontwikkeling van alle peuters als voorbereiding op de basisschool.

VNG stelt voor:

1.       Het ontwikkelrecht voor alle peuters te onderschrijven en te borgen;
2.       Daarvoor de benodigde financiën te reserveren;
3.       De huidige rijksmiddelen in de Specifieke Uitkering voor Onderwijsachterstandenbeleid (inclusief vve) in stand te houden;
4.       De verantwoordelijkheid voor het ontwikkelrecht bij gemeenten te leggen;
5.       Lokaal maatwerk mogelijk te maken.

{breed} blijft de ontwikkelingen op de voet volgen.

Voor meer informatie, ga naar de website van VNG.

Delen:

javhide.com sexsut.com