Thema: Huisvesting

Beoordeel je schoolgebouw

25 september 2014

De Algemene Rekenkamer is een landelijk onderzoek gestart naar de kwaliteit van schoolgebouwen. Op de website checkjeschoolgebouw.nl kunnen leerlingen en leraren een korte vragenlijst invullen over en foto’s uploaden van hun eigen schoolgebouw. De Rekenkamer wil de resultaten gebruiken voor het beoordelen van de geschiktheid van onderwijsgebouwen.

Sinds 2009 is er veel te doen geweest over de kwaliteit van schoolgebouwen. Er waren klachten over onder andere een gebrek aan frisse lucht, asbest en de uitgaven van gemeenten. Schoolbesturen gaven in 2012 ongeveer € 2,6 miljard uit aan verbouwing, onderhoud, schoonmaak, verwarming en verlichting van scholen.

De Algemene Rekenkamer wil met het onderzoek de omstandigheden tonen waarin schoolbesturen en gemeenten opereren. Bovendien moet het onderzoek zicht krijgen op de keuzes die zijn maken en problemen waar zij mee te maken krijgen. Dit gebeurt vanuit het perspectief van de gebruikers: leerlingen en leerkrachten. Het kan worden gezien als een vervolg op het eerdere onderzoek dat vorig jaar is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van OCW, dat werd gehouden vanuit het perspectief van bestuurders en schoolleiders.

Op basis van de resultaten kan de Rekenkamer, indien nodig, aanbevelingen doen voor het verbeteren van het landelijke onderwijshuisvestingsbeleid.

Leerlingen en leerkrachten kunnen tot 26 oktober 2014 de vragenlijst invullen.

Bron: Ruimte-OK

Thema's

Huisvesting

Delen:

javhide.com sexsut.com