Thema: Wet- en regelgeving

Medezeggenschap ouders in kinderopvang groter

06 oktober 2014

Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een wetsvoorstel gepubliceerd waarin staat dat de positie van ouders die gebruik maken van kinderopvang, een gastouder of peuterspeelzaal moet worden versterkt. Dit moet onder andere tot stand komen door een interne en externe klachtenbehandelingsprocedure en door het adviesrecht van de oudercommissie te wijzigen.  

Minister Ascher wilde al langer de positie van ouders in de kinderopvang versterken. Het wetsvoorstel is getoetst door de GGD, de Inspectie voor het Onderwijs en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Wij zetten hieronder de belangrijkste wijzigingen op een rij:

Klachtenprocedure
Volgens het nieuwe wetsvoorstel moet het voor ouders makkelijker worden om een klacht in te dienen bij een kinderopvangorganisatie, gastouder of peuterspeelzaal. Bovendien moeten alle kinderopvangorganisaties vanaf 1 juli 2015 verplicht zijn aangesloten bij een geschillencommissie. Het wordt voor iedere ouder mogelijk om naar de geschillencommissie te stappen, ook als hun opvang niet is aangesloten bij de Brancheorganisatie Kinderopvang. De Brancheorganisatie en BOinK ontwikkelen samen een modelregeling voor het indienen van klachten. Houders van opvang moeten bovendien ieder jaar een klachtenverslag opstellen. Daarmee wil de regering de klachten per locatie inzichtelijk maken.

Oudercommissie
Oudercommissies krijgen adviesrecht over de pedagogische kwaliteit van de opvangaanbieder. Minstens één keer per jaar moet de opvangorganisatie het pedagogisch beleid met de oudercommissie gaan bespreken. Dat geldt ook voor inspectierapporten van de GGD. In het nieuwe wetsvoorstel is ook opgenomen dat oudercommissies een klacht in kunnen dienen bij de geschillencommissie. De commissie zal dan proberen eerst het geschil op te lossen met bemiddeling. Als de klacht niet op die manier kan worden opgelost, neemt de geschillencommissie het verder in behandeling.

Raadpleging ouders
Ook peuterspeelzalen moeten een oudercommissie in gaan stellen. Voorheen was dat voor peuterspeelzalen niet verplicht. Voor opvangorganisaties met minder dan 50 kinderen zijn de regels iets anders. Zij hoeven geen oudercommissie in te stellen, en mogen een alternatieve vorm van ouderraadpleging organiseren. Dat geldt ook voor kindcentra en gastouderbureaus met minder dan 50 gastouders. De grens ligt bij 50 kinderen of gasthouders, omdat hiermee aangesloten wordt bij de Wet op de ondernemingsraden.

Meer weten over het wetsvoorstel? Lees hier verder

Delen:

javhide.com sexsut.com