Thema: Ambassadeurs

Pilot IKC-ontwikkeling Presikhaven - Arnhem

12 november 2014

Karin Albers, pilotleider ‘IKC-ontwikkeling Presikhaven’ in Arnhem, is sinds september 2014 ambassadeur. Behalve pilotleider is zij ook directeur van de Annie M.G. Schmidtschool en toekomstig directeur van de OLV van Lourdesschool.

Van brede school naar IKC
De pilot ‘IKC-ontwikkeling’ is gestart door de gemeente Arnhem, die meer met IKC’s wil werken. De gemeente en besturen hebben drie pilotlocaties aangewezen. Karin Albers is leider van één van die pilotlocaties. De gemeente, schoolbesturen en kinderopvang vinden het belangrijk om een vervolgslag te maken op de brede schoolontwikkeling die eerder in Arnhem gaande was. Het werken met meer IKC’s is dus een doorontwikkeling. “De brede school is op zichzelf meer vrijblijvend. Er is een plafond aan de ontwikkeling van een brede school, omdat er niet altijd voldoende eenheid en regie tussen de betrokken partners is. Iedere instelling kan zijn eigen plan blijven trekken. Het is belangrijk vanuit kinderen te kijken en minder vanuit de organisatie.”

Autonomie
Er komt veel kijken bij de overgang naar een IKC. Zo zal van de partijen worden gevraagd om een stukje autonomie in te leveren. Bovendien moet de concurrentie tussen scholen opzij worden geschoven. Om de samenwerking tussen verschillende instellingen mogelijk te maken is een stuurgroep opgericht, met daarin ook de betrokken wethouder. Op bestuurlijk niveau kan samenwerking lastig zijn, vanwege verschillende cao’s en verschillende moederorganisaties. Albers: “We zijn er dus nog niet één-twee-drie, maar het is wel mooi dat we in de startblokken staan om dingen uit te werken met elkaar, en dat er wordt meegedacht.”

Fusie

Het doel van de pilot ‘IKC-ontwikkeling’ is het creëren van kindcentra met één pedagogisch-didactische visie; één plan met doorgaande lijnen; één aansturing en één uitstraling. Bij de IKC-ontwikkeling is een ontwikkelgroep in het leven geroepen. Hierin zitten een leidinggevende kinderdagverblijf en BSO, een leidinggevende peuterspeelzaal/startgroep, een leidinggevende kinderwerk Arnhem, een projectleider, en de directeuren van de twee scholen in het gebouw Presikhaven. Albers is nu directeur van één van deze scholen, de openbare Annie M.G. Schmidtschool. De katholieke OLV van Lourdesschool is al gehuisvest in hetzelfde gebouw, maar de scholen gaan ook fuseren. Begin volgend jaar gaat de directeur van de OLV van Lourdesschool met pensioen. Albers wordt dan ook directeur van deze school. “Op die manier werken wij toe naar de fusie van de twee scholen. Zo kunnen wij ook de overgang naar een IKC beter faciliteren. Het is makkelijker om met één school samen te werken dan met twee scholen.” Zij voegt daaraan toe dat de fusie van een openbare met een katholieke school weergeeft dat concurrentie er minder toe moet doen, maar dat er meer aandacht moet zijn voor de kinderen.

Annie M.G. Schmidtschool

De Annie M.G. Schmidtschool is een kleurrijke school in een Vogelaarwijk. Albers legt uit dat de leerlingen verschillende achtergronden hebben. Er is een enorme bedrijvigheid en levendigheid onder zowel leerlingen als leerkrachten. “Wij krijgen kinderen die het hard nodig hebben om voldoende kansen en aanbod te krijgen van onderwijs. Er wordt heel hard gewerkt om kinderen die kansen te bieden.” Ze geeft aan wat haar school, naast de fusie, nog meer doet om richting een IKC te gaan. “Wij hebben al startgroepen ingezet voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar (de voormalige peuterspeelzaal). Doelgroepkinderen kunnen daar vijf dagdelen terecht. Normaal gesproken kan dit in de peuterspeelzaal maar vier dagdelen. Een leerkracht van school en een leidster van de peuterspeelzaal werken samen aan een doorgaande lijn voor de peuters naar de basisschool. Dit doen zij via opbrengstgericht werken. Door eerder te starten met educatie hopen we die achterstanden weg te werken.” De startgroepen werken ook samen met de onderbouw van de scholen en het kinderdagverblijf. “Overdrachten zijn zo veel makkelijker. De deskundigheidsbevordering van kinderen van 0-6 doen we gezamenlijk. Daarnaast hebben we al een geïntegreerde aanpak voor het aanbod van verlengde schoolactiviteiten, zoals mozaïeken, basketballen, of ‘verken je wijk.’ We gaan kijken hoe we dat in de toekomst nog beter kunnen stroomlijnen. We staan nog aan het begin, maar zijn al wel goed op weg!”

De drie pilots in de gemeente Arnhem lopen tot 2016.

Pilot IKC-ontwikkeling Presikhaven
Ambassadeur: Karin Albers
Laan van Presikhaaf 7
6826 HA Arnhem
directie@anniemgschmidtschool.nl

Delen:

javhide.com sexsut.com