Thema: Financiën

Samenwerkingsverbanden betalen tot 2016 geen btw

29 oktober 2014

De samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs hoeven in elk geval tot 1 augustus 2016 geen btw te betalen over de detachering van personeel. Dit hebben de ministeries van OCW en Financiën met elkaar afgesproken.

De vrijstelling van btw geldt niet voor alles. Als, bijvoorbeeld, een coördinator van een school bij een samenwerkingsverband wordt gedetacheerd, krijgt het samenwerkingsverband wel een vrijstelling. Voor een schoonmaakbedrijf dat kosten in rekening brengt bij het samenwerkingsverband, geldt de btw-vrijstelling weer niet.

De komende tijd brengen de ministeries van OCW en Financiën, samen met de onderwijssector, de btw-gevolgen van de Wet Passend Onderwijs ná 1 augustus 2016 in kaart. Ook wordt bekeken welke constructies na die datum btw-vrij kunnen blijven.

Bron: Kader Primair, oktober 2014

Thema's

Financiën

Delen:

javhide.com sexsut.com