Thema: Wet- en regelgeving

Selectie excellente scholen mag experimenteren

06 november 2014

Vanaf volgend schooljaar krijgen ongeveer twintig excellente scholen in het basis- en voortgezet onderwijs ruimte te experimenteren met de manier waarop zij lesgeven. Dat kondigt staatssecretaris Dekker van OCW aan in een brief aan de Tweede Kamer.

De staatssecretaris meldt zo snel mogelijk te willen beginnen met de selectie van excellente scholen. De scholen die aan de pilot meedoen, mogen experimenteren met het aantal lesuren en de manier waarop ze lesgeven. Scholen kunnen ook zelf met ideeën komen. Zij zijn minder gebonden aan regels. Dekker geeft aan dat regels altijd nodig zullen zijn, maar dat zij ook nieuwe initiatieven in de weg kunnen staan. Goede scholen kunnen hier last van hebben. De staatssecretaris hecht veel waarde aan de betrokkenheid van ouders in dit project. Ondanks dat de geselecteerde scholen meer vrijheid krijgen, moeten ze wel aan bepaalde randvoorwaarden voldoen. Zo moeten ze wel toegankelijk blijven en mogen ze de financiële verantwoordelijkheid niet in gevaar brengen.

Het doel van de pilot is om na te gaan hoe scholen omgaan met de geboden ruimte: "Geeft de extra ruimte een impuls tot beter of doelmatiger onderwijs? Krijgen scholen daadwerkelijk meer ruimte, of zijn er andere partijen die met hun regels de ruimte inperken? Leidt de extra ruimte tot nieuwe aanpakken, of blijft veel bij het oude?"
De pilot gaat van start in het schooljaar 2015-2016 en en heeft een looptijd van vijf jaar.

Lees hier de kamerbrief.  
Bekijk hier het interview van NOS met de staatssecretaris.

Delen:

javhide.com sexsut.com