Thema: Ouderbetrokkenheid

Ouderbijdrage Peuterspeelzaal 2015

17 november 2014

VNG maakte afgelopen week de adviestabel voor de ouderbijdrage aan de peuterspeelzaal in 2015 bekend. Deze tabel is afgestemd met die van de landelijke kinderopvangtoeslagen in 2015. Hoeveel ouders moeten betalen, hangt af van hun inkomen.

Gemeenten kunnen de tabel van VNG gebruiken om de inkomensafhankelijke tarieven van peuterspeelzalen vast te stellen.

Ouders die werken hebben daarnaast ook recht op kinderopvangtoeslag. Deze toeslag hangt ook van hun inkomen af. Ouders die hier geen recht op hebben, kunnen in bepaalde gevallen toch een bijdrage van de gemeente krijgen. Sommige gemeenten geven een bijdrage aan ouders van alle kinderen; andere gemeenten alleen aan ouders van kinderen met een achterstand.

De ouderbijdrage wordt berekend per uur peuterwerk. Ouders van kinderen met een achterstand, en die VVE-educatie volgen, hoeven vaak maar de helft van het aantal VVE-uren te betalen.

U kunt de adviestabel hier bekijken.
Bron: VNG

Delen:

javhide.com sexsut.com