Thema: Onderzoek

Breinstorm PO-Raad

27 november 2014

Op donderdag 27 november organiseert de PO-Raad een BreinStorm. Deze conferentie gaat over de manier waarop nieuwe inzichten uit de neurowetenschappen in het onderwijs kunnen worden ingezet.

De afgelopen tijd zijn vanuit de neurowetenschappen veel nieuwe inzichten op ons brein gekomen. Op BreinStorm kijken de deelnemers en sprekers samen naar de huidige stand van zaken als het gaat om die inzichten. En vooral: zijn we al beter in staat de vertaalslag te maken van die inzichten naar de onderwijspraktijk?

Tijdens de conferentie wordt een verbinding gelegd tussen de nieuwe inzichten en de speerpunten uit Bestuursakkoord PO, zoals talentontwikkeling, creativiteit, techniek en bewegen.
Sprekers zijn diverse experts op het raakvlak van de neurowetenschappen en het onderwijs. Kijk hier voor een volledig overzicht.

Voor wie?
De dag is bedoeld voor bestuurders en schoolleiders in het primair onderwijs, maar ook voor intern begeleiders, leerkrachten en alle overige geïnteresseerden in het lerende brein.

Datum en locatie
27 november 2014
12.30-18.00 uur
Jaarbeurs, Utrecht

Bekijk voor het volledige programma deze flyer.

Delen:

javhide.com sexsut.com