Thema: Wet- en regelgeving

Samenwerkingsprotocol voor toezicht kinderopvang

19 november 2014

Maandag stuurde minister Asscher van SZW een Verzamelbrief over de stand van zaken in de kinderopvang naar de Tweede Kamer. Hij ging hierbij in op toezicht, handhaving en veiligheid. Op het gebied van toezicht gaat hij een samenwerkingsprotocol ontwikkelen. Dit moet zorgen voor een betere samenwerking tussen toezichthouders op geïntegreerde voorzieningen van onderwijs en kinderopvang. Dit is tot stand gekomen in overleg met onder andere ambassadeurs van het Landelijk Steunpunt.

Het toezicht op de naleving van de kwaliteit van kindercentra, gastouderbureaus en –opvang en peuterspeelzalen wordt uitgevoerd door de GGD. Om te achterhalen waar de knelpunten zitten in de uitvoering van het toezicht, heeft het ministerie van SWZ gesproken met de ambassadeurs van {breed}, inspecteurs van de GGD en de Inspectie van het Onderwijs (IvhO). Hieruit bleek dat er nauwelijks knelpunten zijn in het toezichtproces. Onze ambassadeurs, onder andere, brachten wel knelpunten in kaart als het gaat om verschillen in voorwaarden en criteria. Uit het overleg kwam ook naar voren dat inspecteurs nog weinig kennis hebben over integrale voorzieningen. Soms zijn zij ook onvoldoende bekend met de werkwijze van de andere toezichthouder. Onderling wordt bovendien nauwelijks informatie uitgewisseld. Beide toezichthouders gaven aan voorstander te zijn van één toezichtkader.

Minister Asscher kondigde aan een samenwerkingsprotocol voor inspecteurs van de beide inspectiediensten te gaan ontwikkelen. Dit najaar gaat een pilot van start waarin inspecteurs van IvhO en GGD GHOR NL dit samenwerkingsprotocol uittesten. Het doel van de pilot is om op ‘de werkvloer’ te kijken hoe het toezicht van beide instanties beter op elkaar kan aansluiten en hoe de samenwerking kan worden bevorderd. De resultaten van de pilot worden begin 2015 verwacht.

Veiligheid en kinderopvangtoeslag
Daarnaast gaf de minister een update over twee veiligheidsmaatregelen voor de kinderopvangsector: continue screening en de meldplicht gewelds- en zedendelicten. Tot slot lichtte hij de Kamer in over twee zaken op het gebied van de kinderopvangtoeslag: effecten van de koppeling van het recht op toeslag met de duur van het vinden van werk, en het sanctioneringsbeleid van de Belastingdienst. 

De Kamerbrief leest u hier.

Bron: Rijksoverheid.nl

Delen:

javhide.com sexsut.com