Thema: Sport & Bewegen

NISB lanceert themadossier sport- en beweegtalent

24 november 2014

Hoe kun je sportieve talenten van kinderen en jongeren herkennen en verder tot bloei brengen? Deze vraag staat centraal in het themadossier ‘sport- en beweegtalent’, dat eind november op de site van NISB is geplaatst. Het dossier is gericht op professionals in zowel de breedte- als topsport, zoals docenten lichamelijke oefening, buurtsportcoaches, combinatiefunctionarissen, trainers en coaches. Daarnaast is de informatie interessant voor beleidsmakers.

Het dossier begint met een korte theoretische achtergrond over talent. Het is nog niet zo eenvoudig om talent te definiëren. Steeds speelt de discussie of talent is aangeboren of wordt aangeleerd. In elk geval zijn er katalysatoren nodig die de ontwikkeling van talent in gang zetten. Ook kan talent alleen ontwikkeld worden door inspanning. Motivatie en inzet zijn dus van groot belang.

Talent ontdekken en ontwikkelen
Het onderwijs kan talenten van leerlingen in kaart brengen en stimuleren. Bij het verder ontwikkelen van (top)talent speelt de coach een grote rol. Daarnaast is het belangrijk dat jong sporttalent in staat wordt gesteld sporten op hoog niveau te combineren met onderwijs. Het dossier gaat in op al deze aspecten en beschrijft goede voorbeelden in binnen- en buitenland. Ook worden de richtlijnen toegelicht die in Nederland worden gebruikt om toptalent te onderscheiden. Daarnaast geeft het dossier een overzicht van handreikingen en instrumenten die kunnen worden gebruikt om talent te herkennen, te volgen en verder te ontwikkelen, evenals een beeld van organisaties en netwerken die zich bezighouden met talentherkenning en –ontwikkeling.

Het themadossier besluit met relevant beleid, wetgeving en onderzoek. Het themadossier is tot stand gekomen in een samenwerkingsverband van NISB, Lectoraat ‘Herkennen en ontwikkelen van sporttalent’ van de HAN, Hanzehogeschool, NOC*NSF en Inspanningloont.

Bron: NISB

Thema's

Sport & Bewegen

Delen:

javhide.com sexsut.com