Thema: Sport & Bewegen

Onderwijsagenda Sport, Bewegen en Gezonde Leefstijl goed op weg

09 januari 2015

De Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL) is opgesteld door de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad. Deze partijen zetten zich van 2012-2016 in om sport, bewegen en een gezonde leefstijl in het beleid van scholen te integreren. Uit de jaarlijkse voortgangsrapportage van het Mulier Instituut blijkt dat er tot nu toe goede stappen zijn gemaakt.

Het doel van de Onderwijsagenda SBGL is om versnippering tegen te gaan en samenhangend beleid voor scholen te stimuleren. Om dit te bereiken, werken de onderwijsraden samen met onder andere buurtsportcoaches, GGD, lerarenopleiding, de Hartstichting, het Voedingscentrum en JOGG (Jongeren op Gezond Gewicht). De drie partijen tekenden ook de pledge voor ‘Alles is Gezondheid…’. De PO-Raad deed dit tijdens het Congres Gezonde Brede School op 1 oktober 2014, georganiseerd door {breed}.

Schoolbeleid
Eén op de vijf basisscholen heeft inmiddels sport, bewegen en een gezonde leefstijl in zijn beleid verankerd. In het voortgezet onderwijs geldt dit voor een kwart van de scholen. Van de MBO-scholen nam zelfs meer dan de helft sport en bewegen op in zijn beleid. Bovendien voegden zij andere gezondheidsthema’s toe, zoals voeding.

Gezonde School
Meer dan 500 scholen vroegen in 2014 ondersteuning aan om met Gezonde School aan de slag te gaan. Scholen kunnen er van 12 februari tot en met 16 maart opnieuw terecht voor ondersteuning. Ook kunnen scholen het vignet Gezonde School aanvragen. Tot nu toe hebben 155 scholen dit vignet in hun bezit. Het streven is te komen tot 850 vignetten eind 2016. Gezien het grote aantal aanvragen van ondersteuning bij Gezonde School, stelden de Ministeries van OCW en VWS begin 2014 2 miljoen euro extra ter beschikking.

Kijk voor meer informatie op de website van Combifuncties Onderwijs.

Thema's

Sport & Bewegen

Delen:

javhide.com sexsut.com