Thema: Wet- en regelgeving

In Rotterdam alle peuters welkom in groep 0

14 januari 2015

In Rotterdam kunnen alle kinderen vanaf 2 jaar naar school. De basisschool en kinderopvang bieden deze kinderen gezamenlijk een aanbod. Daarin worden ze voorbereid op de basisschool.

Wethouder De Jonge wil zo onderwijsachterstanden voorkomen. Alle peuters hebben recht op minimaal twee dagdelen onderwijs, in totaal 8 uur. Voor kinderen die een vergrote kans hebben op achterstanden, loopt dit aantal op naar tien of zelfs 12,5 uur.

Onder de naam voorschoolse opvang worden nu alle voorschoolse voorzieningen in Rotterdam samengevat. Peuterspeelzaalwerk, Kinderopvang en groepen nul komen in deze nieuwe voorziening samen. Door middel van een kindvolgsysteem worden de vaardigheden per kind in de gaten gehouden en wordt het effect van de voorziening gemonitord.

Bron: Kinderopvangtotaal.nl

Delen:

javhide.com sexsut.com